Kutseõppe ja rakenduskõrgharidusõppe praktikate ettevalmistust, korraldamist, juhendamist ja hindamist reguleerib Sisekaitseakadeemia praktika juhend. Juhend juhib muuhulgas tähelepanu ka praktikaprotsessi kaasatud eri osapoolte - praktikakuraatori, juhendaja ja õppuri ehk praktikandi - peamistele ülesannetetele.

 

Osapooled praktika protsessis

Praktika protsessi panustavad erinevad osapooled - õppeasutus (SKA), praktikakuraator, praktikakoha (ameti) praktika koordinaator, praktika juhendaja, ja muidugi praktikant.

Osapooled