Rektoraat

Rektoraat on rektori nõuandev organ, mille koosseisu kuuluvad prorektorid ja teised rektori nimetatud isikud. Rektoraadi koosseisu kinnitab rektor käskkirjaga. Rektoraadi koosolekutel võib osaleda Siseministeeriumi esindaja. Rektoraadi tööd juhib rektor.
 

Rektoraadi koosseis

Katri Raik - rektor

Andres Pung - õppeprorektor

Marek Link - arendusprorektor

Priit Männik - nõunik

Peeter Tambu - nõunik

Kerly Randlane - finantskolledži direktor

Mati Mätlik - haldusosakonna juhataja

Triinu Kaldoja - justiitskolledži direktori kohusetäitja

Kreet Stubender-Lõugas - kommunikatsiooni osakonna juhataja

Kalvi Almosen - politsei- ja piirivalvekolledži direktor

Ain Karafin - päästekolledži direktor

Ain Sari - rahandusosakonna juhataja

Priit Suve - sisejulgeoleku instituudi juhataja

Aire Luts-Vähejaus - täiendusõppe keskuse juhataja

Liis Ader - üldosakonna juhataja