Praktika

Tere tulemast Sisekaitseakadeemia praktikate veebileheküljele!

Praktika on oluline osa õppetööst. Kutseõppes moodustab praktiline õpe kogu õppe mahust vähemalt 50 protsenti, milles umbes pool toimub praktikana praktikaasutuses ning rakenduskõrgharidusõppes vähemalt 15 protsenti. Praktika eesmärk on tutvuda erialase tööga, omandada praktilisi erialaseid teadmisi, kinnistada ja süvendada omandatud teadmisi ja nende praktilise rakendamise oskusi ja kogemusi ning kujundada hoiakuid.

Sisekaitseakadeemia viib ESF rahastusel ellu projekti „Sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikasüsteem - ühine  vaade tulevikku“ (SVEPS, 01.03.2017 – 30.09.2018). Praktikasüsteemi arendamisel oleme seadnud fookusesse praktikate juhendajate arengu ja toimetuleku toetamise, mis tulevikuperspektiivis mõjutab laiemalt kogu siseturvalisuse valdkonna koostöökultuuri. Meie prioriteedid on täna:

Kutse- ja rakenduskõrghariduse praktikate juhendajatele baas- ja jätkukoolituste läbiviimine koostöö-, tagasisidestamise- ja suhtlemisoskuse arendamiseks - koolitame 380 juhendajat.

Praktikate ettevalmistamist, läbiviimist, hindamist ja tagasisidestamist toetava erialade ülese veebikeskkonna loomine koos protsessi toetavate e-kursustega, millele on juurdepääs kõikidel praktikatega seotud osapooltel Sisekaitseakadeemias ja praktikakohtadel.

Hea praktika tava loomine koostöös praktikaprotsessiga seotud erinevate osapooltega ning selle ellu rakendamine. 

 

„See, mida me peame õppima tegema, õpime ainult seda tehes.“ /Aristoteles, antiikaja filosoof (384 - 322 e.Kr)/ 

 
Partnerid

Partnerid