E-tolli koolitus

koolituse pilt
E-post
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.

Kirjeldus

Teoreetiline ja praktiline koolitus e-tolli infosüsteemist.

Eesmärk

Koolituse tulemusel oskab koolitatav kasutada e-tolli. Saab aru tollideklaratsiooni lahtritest ning oskab sisestada tollideklaratsioone.

 

Sihtgrupp
Ettevõtete töötajad, kes tegelevad rahvusvahelise kaubandusega. Tolliagendid. NB! Koolitus toimub, kui koolitusele on registreerinud vähemalt 9 inimest!
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

  • oskab siseneda MTA e-rakendusse ja administreerida volitusi; 
  • teab tollideklaratsiooni lahtrite sisu;
  • oskab sisestada elektroonses süsteemis tollideklaratsioone.
     
Sisu

•    Tollisüsteemid.
•    Volituste administreerimine ja esindamine.
•    Kaubaga kaasas olevad dokumendid.
•    Tollideklaratsiooni lahtrid.
•    Eesti tollitariifistik.
•    Tollideklaratsioonide sisestamine.

AJAKAVA

Õppemeetodid

Auditoorne loeng praktiliste näidetega e-tolli keskkonnas.

Maht
1 päev, 8 akadeemilist tundi (0,25 EAP)
Koolitaja

Helle Koitla, Sisekaitseakadeemia Finantskolledži Maksunduse ja Tolli õppetooli lektor.  Helle omab pikaajalist töökogemust Maksu– ja Tolliametis. Ta on igapäevaselt kokku puutunud eksportijate ja importijate probleemidega tolliformaalsuste täitmisel. Helle Koitla alustas koolitaja karjääri Maksu- ja Tolliametis viies läbi ettevõtte sisekoolitusi. Koolitanud nii tolliagente kui ka firmade esindajaid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatav dokument

Tõend, vastavalt osaletud kontakttundide arvule.