Üliõpilasesindus

 

Üliõpilasesindus

Kõik Sisekaitseakadeemia (SKA) üliõpilased moodustavad SKA Üliõpilaskonna, kelle huvide eest seisab üleakadeemialine Üliõpilasesindus ning selle juhatus koos valitud rühmavanematega. Kui rühmavanema ülesanneteks on oma õpperühma esindamine, info vahendamine ja kaaskadettide esmane nõustamine, siis Üliõpilasesindus (ÜE) lahendab oma pädevuse piires kõikide SKA üliõpilaste küsimusi, lähtudes oma tegevuses kogu Üliõpilaskonna huvidest, vajadustest, õigustest ning kohustustest. SKA Üliõpilasesinduse missiooniks on kooli üliõpilaste hariduslike ja kultuuriliste arenguvõimaluste edendamine ning toimetuleku eest seismine.

Tänasel päeval kuulub Üliõpilasesindusse 8 liiget, neist 4 kadetti politsei- ja piirivalvekolledžist,
1 päästekolledžist, 1 justiitskolledžist, 2 finantskolledžist, kelleks on:

 

Üliõpilasesinduse esimees: Kaarel Tõll

Kolledž, õpperühm: päästekolledž, RS-150

Aseesimees spordi- ja kultuurivaldkonnas: Rauno Loit

Kolledž, õpperühm: politsei- ja piirivalvekolledž, PtS-151

Aseesimees turundus- ja kommunikatsioonivaldkonnas: Alo Pihlau

Kolledž, õpperühm: politsei- ja piirivalvekolledž, PtS-151

 

Esinduse liige: Karmen Sipelgas

Kolledž, õpperühm: finantskolledž, FS-160

Esinduse liige: Karina Kork

Kolledž, õpperühm: finantskolledž, FS-160

Esinduse liige: Burt-Harrisson Purre

Kolledž, õpperühm: politsei- ja piirivalvekolledž, PtS-152

Esinduse liige: Kristi Murula

Kolledž, õpperühm: politsei- ja piirivalvekolledž, PtS-162

Esinduse liige: Grete Roos

Kolledž, õpperühm: justiitskolledž, KS-160

 

Kõik küsimused, mured ja ettepanekud on oodatud ÜE üldlisti esindus [at] list.sisekaitse.ee või konkreetse kadeti meiliaadressil eesnimi.perenimi [at] kad.sisekaitse.ee.

ÜE kodu on A-korpuses I korrusel, ruumis nr A-123a.

 

 

 

Üliõpilasesindus

Vasakult: Grete Roos, Rauno Loit, Karina Kork, Burt-Harrisson Purre, Kaarel Tõll, Tambet Krasnov (aktiiv), Karmen Sipelgas, Alo Pihlau, Kristi Murula.