Sündmused

Karistusõiguse üldosa ja süütegude menetlus

Info

Sündmuse alguskuupäev
Sündmuse lõpukuupäev
Sündmuse kategooria
Koht
Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn
Aadress
Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4, Tallinn
Hind
110€
Korraldaja
Sisekaitseakadeemia Täiendusõppe keskus

Karistusõiguse üldosa ja süütegude menetlus

Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda ülevaadet väärteomenetluse erisustest võrreldes kriminaalmenetlusega. Anda ülevaadet väärteomenetluse põhiprintsiipidest ja KarS üld- ja eriosa rakendamise põhimõtetest.

Sihtgrupp
Koolituse sihtgrupiks on väärteomenetlusega tegelevad ametnikud.
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

 • teab väärteomenetluse põhiprintsiipe;
 • teab karistuse mõistmise põhiseisukohti;
 • teab põhilisi kriminaal- ja väärteomenetluse erisusi;
 • teab tõendite liike ja nende kogumise põhimõtteid;
 • teab väärteomenetluse lõpetamise aluseid ja põhimõtteid;
 • teab väärteomenetluse liike ja nende rakendamise põhimõtteid.
Sisu
 • Karistuse mõistmine.
 • KarS üld- ja eriosa erisused väärteo korral.
 • Väärteomenetluse põhiprintsiibid.
 • Menetlusosalised.
 • Tõendamine ja tõendid.
 • Väärteomenetluse lõpetamine.
 • Menetlusliigi valik.

AJAKAVA

Õppemeetodid

Loeng, kaasuste lahendamine, arutelu.

Lisainformatsioon

Koolituse hind on 110 eur/in,  sisaldab lisaks koolitusele kohvipause, lõunasööki, tasuta parkimist hotelli territooriumil, prinditud õppematerjali.

Vaata lisaks hotelli soodustused koolitusel osalejale.

NB! Koolitus toimub, kui vajalik osalejate miinimumarv 10 on täitunud.

Maht
1 päev ehk 8 akadeemilist tundi.
Koolitaja

Priit Heinsoo

Lõpetamise tingimused ja väljastatav dokument

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõutele.

Kontaktinfo

Eesnimi
Natali
Perenimi
Merelaine-Salu
Telefon
5885 7332
E-mail
natali.merelaine-salu@sisekaitse.ee