Päästeteenistus

2018. a toimub avaliku konkursiga päästeenistuse erialale vastuvõtt päevaõppesse ja ametkondliku suunamisega ehk Päästeameti või Häirekeskuse suunamiskirja alusel kaugõppesse.

Päästeteenistuse eriala lõpetanud saavad rakenduskõrgharidust kinnitava diplomi ja on võimelised töötama Päästeametis tuleohutusjärelevalve, kriisireguleerimise ning operatiivtöö valdkonnas või Häirekeskuses. Päästeteenistuse eriala lõpetanu teadmised ja oskused tagavad päästeinspektori (tase 6) ja päästejuhi (tase 6) kutsetaseme. Tuleohutusjärelevalves ja kriisireguleerimises töötamiseks ei piisa päästja või päästemeeskonna juhi kutseõppe läbimisest, vaid vajalik on omandada just kõrgharidus, mida pakub päästeteenistuse eriala. Päästevaldkonnas omandatud kõrgharidus annab eelduse päästetööde juhtimisel ja planeerimisel osalemiseks.

Päästeteenistuse eriala õpe toimub peamiselt Tallinnas Kase tänaval ja kestab 3 aastat. Õppekava maht on 180 EAP. Õppekava täitmisel on võimalik arvestada varasemat õpi- ja töökogemust (VÕTA).

Kes sobib? 

Päästeteenistuse erialale õppima sobivad hästi inimesed, kes on omandanud juba päästja, päästekorraldaja või päästemeeskonna juhi elukutse. Avalikul konkursil kandideerides eelnevat päästevaldkonnas töötamise või sellealast hariduse omandamise nõuet ei ole. Isikomadustest on vajalikud kohusetundlikkus, usaldusväärsus, analüüsi- ja sünteesivõime, hea füüsiline ettevalmistus ja nõuetele vastav tervislik seisund.  

Kuhu tööle? 

Tööd saadakse järelevalveametnikena, kriisireguleerijatena, komandopealikena, operatiivkorrapidajatena ning Päästeameti ja Häirekeskuse erinevates struktuuriüksustes, alates spetsialistidest kuni struktuuriüksuste juhtideni välja. 

AVALIK KONKURSS

Kandideerimistingimused

  • Eesti kodakondsus;
  • keskharidus või sellele vastav haridustase.

Vastuvõtukatsed

 

Vaata avaliku konkursi vastuvõtu ajakava.

Kontakt
Telefon: 513 82 95
E-post: vastuvott [at] list.sisekaitse.ee
www.facebook.com/sisekaitseakadeemia

 

AMETKONDLIK SUUNAMINE

Kaugõppesse õppima asumiseks tuleb ühendust võtta tööandjaga ehk enda piirkonna päästekeskusega, kes korraldab vastuvõtukatsed ja kandidaadid õppima suunab. Piirkondade päästekeskuste kontaktid on järgmised:   

  • Lõuna päästekeskuses Eva-Liisa Arro, tel 733 7309; 507 0545   
  • Põhja päästekeskuses Käthlin Pukk, tel 628 2117; 5860 7172  
  • Ida päästekeskuses Nelet Verbin, tel 339 1906; 5565 2063   
  • Lääne päästekeskus Anna-Kaisa Tõnissoo, tel 444 7814; 5309 5536  

Õppetöö korralduse kohta annab infot päästekolledži õppekorralduse spetsialist Tiiu Vändre, tel 696 5459, tiiu.vandre [at] sisekaitse.ee.

Eriala valdkond