Korruptsiooniriskid riigi ja KOV osalusega äriühingutes

koolituse pilt

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.

Kirjeldus

Koolitus on praktilise suunitlusega, keskendudes Eesti avaliku sektori toimimispõhimõtetele, avalikule eetikale ja korruptsiooni ennetamise võimalustele.

Eesmärk

Koolituse tulemusel teab osaleja põhilisi korruptsiooni käsitlusi ja mõisteid ning analüüsib peamisi korruptsiooniriske ja -olukordi avaliku sektori ettevõtluses.

Sihtgrupp
Riigi- ja KOV osalusega ettevõtete töötajad
Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

 • tunneb peamisi korruptsiooni käsitlusi;
 • tunneb peamisi korruptsiooniga seotud mõisteid;
 • tunneb Eesti korruptsioonialast seadusandlust;
 • tunneb valdkonna peamisi korruptsiooniriske;
 • oskab korruptsiooniriske vältida;
 • oskab luua ettevõtetes korruptsiooniennetus-süsteeme.
Sisu

Koolitusel käsitletavad olulisemad teemad on järgmised:

 • olulisemad eetikaalased mõisted, sh ametiisik ja ametiseisund, avalik ülesanne, huvide konflikt, korruptsioon;
 • korruptsioonivormid ja nende käsitlus korruptsioonivastases seaduses ning karistusseadustikus;
 • enamlevinud probleemid korruptsioonivastase seaduse rakendamisel;
 • korruptsiooni ja huvide konflikti juhtimise ning ennetamise võimalused;
 • praktiliste juhtumite analüüs ja arutelu ning eetilise kompetentsi suurendamine.

Tutvu 08.05.2018 ajakavaga SIIN.

Õppemeetodid

Õppemeetoditena kasutatakse lühiloengut, videokaasustel põhinevat diskussiooni, grupitööd ja juhtumite arutelu.

Lisainformatsioon

Koolitusest osavõtt on osalejatele ettenähtud mahus läbimise korral tasuta! Koolitus loetakse läbituks, kui koolitusmahust osaletakse 100%. Kui isik ei läbi koolitust eelpoolnimetatud mahus, mitteosalemisest teavitamisele järgnevalt ei leita isikule asendajat või isik jätab koolitusel osalemata, siis esitatakse registreerunud teenistuja asutusele arve koolituskoha kulude ulatuses. Koolituskoha kulu on 95 eurot. 

Koolituspäevad sisaldavad õppematerjale ja kohvipause (lõunasöök ei kuulu hinna sisse). 

Osalemise soovi korral palume registreeruda koolitusele esimesel võimalusel allpool oleva elektroonilise registreerimisvormi kaudu. Registreerumistähtaeg on 30.04.2018 või kuni kohtade täitumiseni.

Kesksete koolituste läbimise tingimused

Maht
8 akadeemilist tundi
Koolitaja

Dr. Aive Pevkur (PhD filosoofias) on tegelenud õpetamisega alates 1994. aastast, omades kõrgkooli õppejõu kvalifikatsiooni. Alates 2005. aastast on ta viinud läbi avaliku teenistuse eetika ja korruptsiooniennetamise koolitusi ning loonud koolitusprogramme kui õppevahendeid. Aive Pevkur on eetikakoolitusi läbi viinud paljudes välisriikides ning aidanud eetikakoolitusprogramme luua Gruusia ja Kõrgõzstani avalikule teenistusele. 2013. aastal oli ta üks OECD eetikakoolituste juhendmaterjali (Ethics Training for Public Officials) autoreid. 

NB! Koos registreerimisega on võimalik teha ettepanekuid eriti vajalike teemade põhjalikumaks käsitlemiseks koolitusel. 

Täiendavad küsimused ja ettepanekud (eriti vajalike teemade käsitlemiseks koolitusel) kui ka muu vajalik teave on oodatud.

NB! Kui peale registreerumist selgub, et Teil ei ole võimalust koolitusel siiski osaleda, palume sellest esimesel võimalusel teada anda!