Magistritööde kaitsmised

Sisejulgeoleku instituudis toimuvad kaitsmised 04.-08.06.2018, auditooriumis B-235

AK töö kuulama tulemiseks palun saata põhjendatud digi-allkirjastatud avaldus SKA rektori nimele. Avaldus saatke Diana Lüütsepp-le (diana.lyytsepp [at] sisekaitse.ee) vähemalt 10 tööpäeva enne magistritöö kaitsmist.

 

04.06
Kellaaeg Nimi Magistritöö pealkiri
9.00-9.10 Komisjoni infominutid
9.15-9.55 Vivian Tammearu (AK) Merealade teabevahetuse integreerimise võimalused Eestis
10.00-10.40 Indrek Teras Koosloome rakendamine Eestis tuleohutuse kontrolli valdkonnas
10.45-11.25 Mihkel Sildnik Kohalike omavalitsuste valmisolek leevendada kriisiolukorrast tulenevat haavatavust elutähtsate teenuste pakkumise, evakuatsiooni läbiviimise ja kriisikommunikatsiooni korraldamise kaudu
12.45-13.25 Saskia Kiisel Eesti küberjulgeoleku tugevdamise võimalused läbi küberheidutuse: Ameerika Ühendriikide näitel
13.30-14.10 Sven Sargma Mereolukorrateadlikkus ja selle parendamise võimalused mereseirega tegelevate ametkondade näitel
14.15-14.55 Maarja Liisa Lindre Naisabiturientide motivatsioon astuda ajateenistusse ning seda mõjutavad tegurid
...-15.40 Komisjoni arutelu. Tulemuste teavitamine

 

05.06
Kellaaeg Nimi Magistritöö pealkiri
9.00-9.10 Komisjoni infominutid
9.15-9.55 Jaana Palusaar Üliõpilase ja juhendaja koostöö Sisekaitseakadeemia rakenduskõrghariduse õppepraktikal
10.00-10.40 Elena Palm Õppepraktikate kvaliteet ja selle seosed praktikajuhendajate motivatsiooniga Sisekaitseakadeemia rakenduskõrghariduse erialadel
10.45-11.25 Katre Tamp Kinnise lasteasutuse teenusele suunatud alaealiste retsidiivsuse vähendamine
12.45-13.25 Liis Vihmar Lähisuhtevägivald ja selle käsitlemine Eesti Päevalehe, Eesti Ekspressi ja Postimehe veebiväljaannetes
13.30-14.10 Hannes Haav (AK) Elektrišokirelvade täienduskoolitus politseiametnikele
14.15-14.55 Priit Sepp (AK) Digitaalsete tõendite käitlemine Politsei- ja Piirivalveametis
...-15.40 Komisjoni arutelu. Tulemuste teavitamine

 

08.06
Kellaaeg Nimi Magistritöö pealkiri
9.00-9.10 Komisjoni infominutid
9.15-9.55 Marek Väljari Naabrivalvepiirkondade koostöövõimekuse tõstmine Viljandis ja Narvas
10.00-10.40 Kristina Fuks-Kuus Mootorsõidukijuhtide riskeeriva käitumise tegurid raudteeülesõidukohtadel: uurimisinstrumendi koostamine ja pilootuuring
10.45-11.25 Anna-Liisa Lukk Kuritegevuse seosed kohalike omavalitsusüksuste vaba aja veetmise võimaluste loomiseks tehtud kulutustega
12.45-13.25 Aleksandr Pligunov Korruptsioonioht erakondade varjatud rahastamisel ja selle maandamine
13.30-14.10 Liia Koemets Ettevõtjate ootused maksuhalduri teenustele
14.15-14.55 Kristina Lauri Kodakondsuse ja välismaalaste menetluste eel- ja järelkontrolli parendamise võimalused Politsei- ja Piirivalveameti näitel
...-15.40 Komisjoni arutelu. Tulemuste teavitamine