Üldinfo

 

Sisekaitseakadeemia avalik vastuvõtukonkurss toimub 18.-28.06.2018.

 

2018. aasta avaliku vastuvõtukonkursi erialad on:

  • kutseõppes - vanglaametnik, päästekorraldaja, politseiametnik (sh piirivalvur);
  • rakenduskõrgharidusõppes  - politseiteenistus,  toll ja maksundus, päästeteenistus
  • magistriõppes - sisejulgeoleku eriala

NB! 2018. a ei toimu vastuvõttu korrektsiooni erialale!

Sisekaitseakadeemia avaliku konkursi raames saavad Sisekaitseakadeemiasse kandideerida kõik soovijaid, kes vastavad järgmistele tingimustele:

  • on Eesti kodakondsusega;
  • omavad keskharidust või sellele vastavat haridustaset sh gümnaasiumi lõputunnistusega kutsekoolide lõpetajad.

Sisekaitseakadeemia avalikul konkursil saab korraga kandideerida kuni kahele erialale, kusjuures mõlemale erialale on vaja esitada eraldi kandideerimisavaldus.

 

Millega peab arvestama?

Taustakontroll

Päästekorraldaja, politseiametniku, politseiteenistuse ja vanglaametniku erialadel on vajalik läbida taustakontroll. Taustakontrollis osalemiseks tuleb kandidaadil täita vastav isikuandmete ankeet ning esitada see sisseastumisavaldusega akadeemiale. Kui kandidaat ei läbi taustakontrolli edukalt, antakse talle sellest teada hiljemalt pärast kutsesobivusvestlust.

Tervisekontroll

Politsei- ja piirivalvekolledžis ja justiitskolledžis õppimissoovi kinnitanud kandidaadid peavad enne immatrikuleerimist läbima tervisekontrolli akadeemia poolt valitud arsti juures. Tervisekontrollide teostamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrus nr 212 „Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“. Tervisekontrolli ei pea läbima need isikud, kes on läbinud kaitseväe arstliku komisjoni (viimase kahe aasta jooksul) või töötervishoiuarsti läbi viidud tervisekontrolli, mis vastab Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrus nr 212 §-des 2–5 ja § 8 lõikes 5 kehtestatud nõuetele ja kellel on kehtiv tervisetõend nimetatud kontrollide kohta.

Ööbimisvõimalused

Katsete ajaks on võimalik broneerida tuba Sisekaitseakadeemia ühiselamus.

Täpsem info: katrin.salumets [at] sisekaitse.ee, telefon: 696 5339.

 

Täpsem info vastuvõtu kohta:

telefon: 696 5403 või 513 8295

e-post:vastuvott [at] list.sisekaitse.ee

Facebook: https://www.facebook.com/sisekaitseakadeemia/