Uudised

Narvas lõpetas Sisekaitseakadeemia sisekaitseõppe neljas lend

Kõik lõpetajad seisavad reas

Täna, 10. mail 2018 andis Sisekaitseakadeemia rektor Narva Vanalinna Riigikoolis pidulikult kätte Narva sisekaitseõppe õppuritele lõputunnistused. Eelkutseõppe neljanda lennu lõpetas 21 õpilast.

Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raiki sõnul on sisekaitseõpe Ida-Virumaal populaarne ning akadeemial on selle üle vaid hea meel. «Kõrgkoolide maineuuring kinnitab, et akadeemia on kõige prestiižsem just Ida-Virumaal, just keskkoolis õppivate noormeeste hulgas. Ja see on ootuspärane, sest siseturvalisuse valdkonnas on võimalik leida endale oma kodukohas ja kogu Ida-Virumaal hiljem ka väärikas töö,» tõdes rektor.

Õpilased on kolme gümnaasiumiaasta jooksul omandanud kohalike erialaspetsialistide käe all esmased teadmised pääste, politsei ja piirivalve tööst, läbinud ka praktilised erialalaagrid Sisekaitseakadeemia Väike-Maarja ning Paikuse õppekeskustes. Kuna igal aastal on olnud Narvas palju noori, kes on soovinud tulla õppima just finantskolledžisse, alustas Sisekaitseakadeemia sel aastal koostööd ka Maksu- ja Tolliametiga ning õppeprogramm täienes maksu ja tolli kursuse võrra.

Piisavalt suure huvi tõttu on Sisekaitseakadeemia valmis järgmisel õppeaastal Narvas avama olemasoleva kõrvale veel teisegi õpperühma. Sellega paraneks Narva õpilaste võimalus osaleda sisekaitseõppes oluliselt, kuna soovijaid on senini olnud alati rohkem, kui õpperühmas kohti. Sisekaitseõppe programmis osalevad Narvas hetkel neli kooli: Narva Kesklinna Gümnaasium, Narva Pähklimäe Gümnaasium, Narva Soldino Gümnaasium ning Narva Vanalinna Riigikool.

Sisekaitseakadeemia sisseastujate seas on aasta-aastalt üha enam gümnaasiumilõpetajaid just Ida-Virumaalt ning sisekaitseõppel on selles mängida oluline roll. Näiteks möödunud aastal esitas akadeemiasse sisseastumise avaldused pool sisekaitseõppe läbinud õpilastest.

Sisekaitseõpe on Sisekaitseakadeemias õpetatavate erialade eelõpe, mis viiakse läbi gümnaasiumis valikainena. Tundide eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel, tuletõrje- ja päästetegevusel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös. Sisekaitseõppega on liitunud 12 gümnaasiumi erinevatest Eesti piirkondadest. 2017/2018. õppeaastal õppis valikainet üle 450 õpilase.