Vastuvõtukatsete tulemused

 

Vastuvõtukatsete tulemused ja vastuvõetute nimed avaldatakse esimesel võimalusel SAISis.

Vastuvõetud peavad oma õppima asumise SAISis kinnitama 3 päeva jooksul alates info teatavaks tegemisest. Kinnituse tegemata jätmine loetakse kohast loobumiseks ja vabanenud õppekohale kutsutakse eriala paremusjärjestuses järgmine kandidaat.

Õppekohtade täitmiseks, mis on vabanenud pärast vastuvõtuperioodi hiljemalt ühe kuu jooksul õppetöö algusest, võib korraldada järelkutsumise so õppima kutsutakse eriala paremusjärjestuses järgmised kandidaadid.

 

Viimane muutmine: 21.02.2018