Uudised

Politsei- ja piirivalvekolledži kadetid harjutavad ohtlike kurjategijate elimineerimist

õppus 2017

Sisekaisteakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži kolmanda kursuse õppurid harjutavad täna, 13. septembril 2018 koos politsei omajõudude ning teiste koostööpartneritega Paikuse õppekeskuses äkkrünnaku tõrjumist ning operatsiooni planeerimist.

Politsei- ja piirivalvekolledži kadetid on teinud kaks nädalat planeerimistöid, sealjuures koostanud objekti kaitseplaanid, jaganud ära ülesanded ning sõlminud kokkulepped kaasatud asutuste vastutavate ametnikega. Tänane õppus ongi pika ja vastutusrikka töö kulminatsiooniks, kus selgub, kuidas õppuritel õnnestub oma plaanid teostada ning oma isikukoosseisu kaitsta. Õppurid peavad olema valmis rünnaku ennetamiseks ning juhul, kui see ei õnnestu, selle tõrjumiseks.

«Sedalaadi õppused toovad välja meie tugevused ja nõrkused. Tugevused lisavad enesekindlust, ülejäänut saab aga hiljem analüüsides parandada,» nentis politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kalvi Almosen. Politsei- ja piirivalvekolledži turvataktika õppetooli juhataja Jaak Kiviste sõnul saavad kadetid tänu säärastele harjutustele teadlikumaks sellest, kuidas Eesti riiki paremini kaitsta.

«Õppeprotsess on üles ehitatud nõnda, et sündmuses oleks võimalikult vähe mängulisust ning et olukord oleks võimalikult reaalne. Oluline on, et kadettidel oleks võimalik endale võtta kogu vastutus. See on kui projektinädal – kui näiteks kunstikoolis tehakse iseseisvalt esimene ajakiri, siis meil tehakse iseseisvalt esimene operatsioon,» kirjeldas Kiviste õppust ning lisas, et tegelikult on tänane harjutus vaid jäämäe tipp.

«Õppuse toimumise ajaks on õppuritel omandatud kõik vajalikud taktikalised oskused ja õiguslikud alused, nad peavad suutma näha olukorra tervikpilti laiemalt. Mul on ütlemata hea meel, et õppurid on olnud nõnda pühendunud ja ma soovin neile jõudu lõpuni vastu pidada!» lisas ta.

Õppusse on peale Sisekaitseakadeemia töötajatele ja õppuritele kaastatud ka lennusalk, soomukid, Kaitsevägi, demineerijad ning Politsei- ja Piirivalveameti kiirreageerimisüksus.

Lisaks tänasele toimub Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledžis (PPK) veel kolm samalaadset õppust, millesse on aga kaasatud ka teiste kolledžite õppurid. Oktoobris korraldab PPK masside ohjamise õppuse koos justiitskolledžiga, novembris toimub äkkrünnaku õppus koos päästekolledžiga ning aprillis 2019 on kõikide kolledžitega ühine õppus Tallinnas, mil rünnaku alla võetakse Sisekaitseakadeemia uus maja.

Sisekaitseakadeemia on Siseministeeriumi haldusala kõrgkool, mis valmistab kutse-, kõrg- ja magistrihariduse tasemel ette spetsialiste laiale ringile sisejulgeolekuasutustele (sh politsei- ja piirivalvele, päästealale, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteemile). Neis valdkondades viiakse läbi ka teadus- ja arendustööd ning pakutakse juba töötavatele spetsialistidele täiendkoolitust kõigis erialastes küsimustes.