Päästekorraldaja

Päästekorraldaja on kutsehariduse tasemel päevaõppe eriala. Õppe käigus õpitakse menetlema 112 numbrile saabuvaid hädaabikõnesid. Kuna päästekorraldaja võtab vastu eri emakeelega kõnelejate hädaabiteateid, on õppekavas oluline roll keeleõppel, eriti vene keelel, suhtlemiseoskuste arendamisel ja kultuuride tundmisel. Veel õpitakse tundma erialaseid õigusakte, saadakse teadmisi kriisireguleerimisest, geoinfosüsteemidest, abi- ja infotelefonide kasutamisest ning muust päästekorraldaja tööks vajalikust.

Õpe on eestikeelne, tasuta, kestab 10 kuud ja toimub Sisekaitseakadeemia Tallinna õppehoones. Ühiselamu, toit ja vormiriietus on samuti tasuta. Tutvu päästekorraldaja õppekavaga.

Päästekorraldaja erialal ei ole määrav füüsiline vorm, mistõttu ei toimu sellele erialale kandideerimisel kehalisi katseid.

Ootame kandideerima igas eas ning ka erivajadustega inimesi! 

Kandideerimistingimused

  • Eesti kodakondsus
  • keskharidus või sellele vastav haridustase

Vastuvõtukatsed

  • eesti keele oskuse testimine – lävend 40 punkti. Testimisel ei pea osalema, kui on olemas eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punkti.
  • kutsesobivusvestlus – lävend 20 punkti. Kutseobivusvestlusel hinnatakse ka vene keele oskust, nõutav on tase B1.

Muud vastuvõtutingimused

  • Taustakontrolli läbimine. Sisseastumisavalduse juurde on vaja lisada täidetud ja (digi)allkirjastatud isikuankeet. Isikuankeedi andmete põhjal tehakse kandidaadile taustakontroll, mille tulemus avaldatakse pärast kutsesobivusvestluse toimumist.
  • Tervislik seisund.  tulenevalt päästekorraldaja töö iseloomust ei saa päästekorraldajana töötada järgmiste haigusseisunditega isikud: kõnedefekt, telefonivestlust takistav mõlema kõrva kuulmishäire, psüühikahäired, sõltuvus alkoholist, narkootikumidest ja muudest sõltuvust tekitada võivatest keemilistest ainetest ("Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded" § 16).


Ktseõppe edukalt lõpetanud saavad tööd Häirekeskuse piirkondlikes keskustes Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus.

Vastuvõtu ajakava

Vastuvõtu tingimused ja kord

 

Kontakt

Vastuvõtu kohta telefonil 513 8295 ning e-posti aadressil tt [at] list.sisekaitse.ee">vastuvõtt [at] list.sisekaitse.ee.

Õppekorralduslikele küsimustele vastab päästekolledži õppekorralduse spetsialist

Tiiu Vändre, tel 6965459, tiiu.vander [at] sisekaitse.ee

 

Eriala valdkond