Väärtused

Missioon: Sisekaitseakadeemia missioon on õpetada julgeolekut tagama ja turvaliselt elama.

Visioon: Aastal 2025 on Sisekaitseakadeemia Euroopa parim siseturvalisuse õppe- ja teaduskeskus

Põhiväärtused:

AUSUS Kui olen eksinud, siis tunnistan seda. Pean antud sõna ja hoian mulle usaldatut. Ma ei valeta endale ega teistele.

AUSTUS Märkan ja aitan, innustan ja toetan. Suhtlen sõbralikult ja heatahtlikult. Kuulan enda arvamusest erinevaid seisukohti. Ükski idee ei ole minu jaoks liiga utoopiline, et seda ei võiks arutada.

ASJATUNDLIKKUS Tean, mis toimub. Kui ei tea, siis uurin järele! Teen selgeks eesmärgi ja täidan enda rolli. Hindan enda ja teiste aega ning planeerin tegevusi. Julgen otsustada!

AVATUS Olen positiivne. Ütlen tere, palun ja aitäh! Arvestan teiste seisukohtadega. Julgen öelda, põhjendan ja vastutan. Ootan tagasisidet ja olen valmis muutuma.

ARENG Õpin kogu elu ja jagan saadud teadmisi teistega. Julgen katsetada, eksida ja vigadest õppida. Otsin võimalusi, mitte vabandusi.