Haldusmenetlus ja haldusakti koostamine

koolituse pilt

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.

Eesmärk

Edastada süsteemseid teadmisi haldusmenetluse seadusest ja praktilisi oskusi seaduse rakendamiseks järgides hea halduse tava põhimõtteid. 

Sihtgrupp
Ametnikud ja teenistujad, kes soovivad täiendada ning uuendada oma teadmisi haldusmenetlusest.
Sisu
  • Haldusmenetluse mõiste, tähtsus, menetluse põhimõtted.
  • Menetluse algatamine, menetlusosalised.
  • Haldusmenetluse kulg.
  • Soodustavad, koormavad, topeltmõjuga ja kolmandat isikut mõjutavad haldusaktid.
  • Haldusakti kõrvaltingimused.
  • Haldusakti kehtivus.
  • Haldusakti õiguspärasus.
  • Vead haldusaktis.
  • Haldusakti muutmine ja kehtetuks tunnistamine.
  • Haldusakti vaidlustamine.
Õppemeetodid

Loeng vaheldub kaasuste arutelude ja koolitaja kommentaaridega, mõtteharjutused.

Maht
1 päev ehk 7 akadeemilist tundi.