Haldusmenetlus ja haldusakti koostamine

koolituse pilt

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.

2 + 1 =
Eesmärk

Edastada süsteemseid teadmisi haldusmenetluse seadusest ja praktilisi oskusi seaduse rakendamiseks järgides hea halduse tava põhimõtteid. 

Sihtgrupp
Ametnikud ja teenistujad, kes soovivad täiendada ning uuendada oma teadmisi haldusmenetlusest.
Sisu
  • Haldusmenetluse mõiste, tähtsus, menetluse põhimõtted.
  • Menetluse algatamine, menetlusosalised.
  • Haldusmenetluse kulg.
  • Soodustavad, koormavad, topeltmõjuga ja kolmandat isikut mõjutavad haldusaktid.
  • Haldusakti kõrvaltingimused.
  • Haldusakti kehtivus.
  • Haldusakti õiguspärasus.
  • Vead haldusaktis.
  • Haldusakti muutmine ja kehtetuks tunnistamine.
  • Haldusakti vaidlustamine.
Õppemeetodid

Loeng vaheldub kaasuste arutelude ja koolitaja kommentaaridega, mõtteharjutused.

Maht
1 päev ehk 7 akadeemilist tundi.