Stipendium

 

Vahetuses osalevatel üliõpilastel on õigus taotleda spetsiaalset õppetoetust, mis aitab katta vahetusega seonduvaid lisakulutusi. Programmi ERASMUS+ stipendium koosneb igakuisest elamistoetusest, mis makstakse välja ühe korraga. Stipendiumi suurus oleneb sihtriigist ning jääb 600 - 800 EUR/kuu vahele.

Sisekaitseakadeemia tudengil säilib õppestipendium välismaal viibimise ajal. Lisaks toetab Sisekaitseakadeemia kõiki välismaale õppima suundujaid ka ühekordse reisitoetusega, mille summa on sihtriigiti erinev ning peaks orienteeruvalt katma transpordikulud. Distantsi arvestamine, alguskoha ja sihtkoha vaheline kilometraaž, toimub Euroopa Komisjoni poolt loodud distantsiarvestuse kalkulaatori abil. 

Mõnikord ei kata Erasmuse stipendium kõiki välismaal õppimisega seonduvaid kulusid ning vajalik on kindlasti ka omapoolne finantseerimine. See oleneb paljuski sihtriigist ning isiklikust elustandardist. Üliõpilane võib välismaal õppimise perioodiks taotleda lisatoetust ka riiklikest ning eraõiguslikest fondidest, ent ei või ERASMUS+ üliõpilasena välismaal viibimise ajal kasutada ühtegi teist Euroopa Liidu ametlike struktuuride kaudu määratavat stipendiumi.