PPK teenistuskoerte koolituskeskus

Sisekaitseakadeemia Teenistuskoerte koolituskeskus koolitab koerajuhte ja teenistuskoeri Politsei- ja Piirivalveametile ning teistele valitsusasutustele. Meie koerajuhtide kursustel  osalevad Maksu- ja Tolliameti, Päästeameti, Vanglateenistuse ja Kaitseväe koerajuhid koos teenistuskoertega. See on saanud võimalikuks tänu 2007. aastal valmid uuele teenistuskoerte majutushoonele ja treeningplatsile Murastes (Tilgu 55c) ning meil töötavatele headele spetsialistidele.

Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte koolituskeskus on  valitsusasutuste teenistuskoerte koolituse kompetentsikeskus. Meie terviklik koolitussüsteem tagab teenistuste vahelise hea koostöö.

Lisaks koerajuhtide ja teenistuskoerte koolitamisele korraldame patrullkoerte ja narkokoerte kutsemeisterlikkuse ning K – 9 jooksukrossi võistlusi, teenistuskoerte atesteerimisi, nõustame ametkondi teenistuskoerte alastes küsimustes ja hangime kutsikaid Politsei- ja Piirivalveametile.

Ootame Teenistuskoerte koolituskeskusesse õppima kõiki professionaalseid sisejulgeoleku valdkonna töötajaid, kes soovivad oma teenistust jätkata koos väljaõppinud teenistuskoeraga, saades ühtlasi endale ka truu sõbra ja väärt elukutse kogu eluks.

 

Teenistuskoerte koolitussuunad
 • inimese lõhna otsimise koolitus – jäljeajamine (inimese lõhn levib jalajäljest), inimese otsimine (lõhn levib inimeselt) ja inimese lõhnaliste esemete otsimine
 • narkootikumide otsimise koolitus
 • laiba otsimise koolitus
 • relva otsimise koolitus
 • jõukasutus koolitus, mis sisaldab koerajuhi ja teise ametniku kaitsmist, abistamist kurjategija kinnipidamisel ja turvakontrolli teostamisel
 • kuulekuskoolitus – kuulekuse elemendid, mille abil koerajuht teostab kontrolli teenistuskoera üle

Koostööd teeme Maksu- ja Tolliameti, Vanglateenistuse ja Päästeameti eridemineerimisgrupiga. Välisriikides on meil head koolitusalased kontaktid Rootsi, Taani ja Soome politseikoerte koolituskeskustega ja Soome Mere- ja Piirivalvekooliga, kust olema saanud teenistuskoerte koolitusalast oskusteavet. Samuti lävime tihedalt Läti ja Leedu piirivalveteenistuskoeri koolitavate keskustega. Alates 2008. aastast oleme osalenud Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (FRONTEX) teenistuskoerte alaste ühtsete nõuete ja koolituskavade väljatöötamisel.

 

Teenistuskoerte koolituskeskuse struktuur ja inimesed

Teenistuskoerte koolituskeskus kuulub politsei- ja piirivalvekolledži stuktuuri ja allub kolledži direktorile. 

 

Keskust juhib politseimajor Jüri Pajusoo. Keskuses töötavad peaspetsialistina politseimajor Rene Radala, instruktoritena komissarid Maksim Jaksman, Andres Suurküla, Janar Klement ja vanemkommissar Madis Koitla. Loomi talitab Maie Normak.

Eeldused koerajuhiks saamisele

 

 

Vabatahtlikkus – koerjuhi kandidaat peab asuma koerajuhi ametisse kindlasti vabatahtlikult.

Tasakaalukus – koerajuhi käitumine avaldab teenistuskoerale nii  tugevat mõju, et koer kohaneb lühikese aja jooksul koerajuhi iseloomuga ja aktsepteerib teda. Seetõttu peavad koerajuhi temperament ja iseloom olema tasakaalukas, kuna ta peab olema võimeline vastu võtma iseseisvaid otsuseid ka stressirohkes olukorras.

Võime luua ja säilitada koeraga kontakti – koerajuht peab olema võimeline „mõistma” koera, tema käitumist ja iseloomu ning ta peab oskama luua oma koeraga kontakti, teda motiveerida ja hoida tema tähelepanu.

Suhtlemisoskus – koerajuht peab suutma valitseda oma käitumist ja kasutada suhtlemisoskust. Koerajuht peab olema võimeline edastama oma käske ja soove koerale nii kehaliigutuste, žestide kui ka hääle abil.

Oskus iseseisvalt ja vastutustundlikult töötada – töö teenistuskoeraga on kõrget vastutustunnet nõudev töö. Teenistusülesannete käigus ei ole tulevane koerajuht vastutav mitte ainult iseenda, vaid ka oma teenistuskoera tegevuse ja käitumise eest.

Võime töötada iseseisvalt ja meeskonnas – see tähendab võimet töötada koos teenistuskoeraga ning suutlikkust täita teenistusülesandeid koos teiste ametnike ning koerajuhtide ja nende koertega.
 

FRONTEX  (Ühtsed standardid teenistuskoerte alasele tegevusele)

 

 • Koerajuhiks saab õppida teenistuskoerte koolituskeskus korraldataval koerajuhtide põhikursusel.
 • Peale sobivate iseloomuomaduste on koerajuhtide põhikursusele saamiseks on vajalik
 • Politsei- ja Piirivalveameti suunamine (koerajuhi kandidaat peab läbima eelnevalt politseiametniku baaskoolituse Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledžis)
 • muu ametkonna suunamine (Maksu- ja Tolliamet, Päästeamet, Justiitsministeeriumi Vanglateenistus, Kaitsevägi, Kaitseliit)
 • teenistuskoerte koolituskeskuse ja ametkonna esindajatega vestluse läbimine
 • vähemalt aastane teenistusalane töökogemus, teadmised jõustruktuuridest  ning kogemused operatiivtöös
 • ametkondlike füüsiliste katsete sooritamine positiivsele hindele
 • vähemalt kahenädalane praktika teenistuskoeri kasutavas üksuses
Koerajuhtide põhikursus

Koerajuhtide põhikursus korraldatakse üks kord aastas ja kestab kokku 12 nädalat ning toimub ühe- ja kahenädalaste kursustena kahe aasta jooksul. Tulevastele koerajuhtidele hangitakse teenistuskoera kutsikad, kellega koos läbitakse põhikursus. Põhikursuse ajal omandavad  koerajuhid üldteadmisi ja oskusi patrull- ja narkokoera koolitamisest, teenistuskoera  hooldamisest ja teenistuses kasutamisest.  Kursuse lõpetamisel peavad  koerajuhid koos oma teenistuskoeraga sooritama eksamid, mille edukal läbimisel saab ametnikust koerajuht.

Pärast põhikursuse lõpetamist peab iga koerajuht käima vähemalt kord aastas teenistuskoerte koolituskeskuses oma teadmisi täiendamas ja üle aasta sooritama atesteerimise, mis annab ülevaate teenistuskoera töövõimest ja – tasemest ning tagab teenistuskoera teenistuslikest vajadustest lähtuva ja koera vanust arvestava erialaste oskuste arengu.

 

Loe lähemalt koerajuhtide põhikursuse õppekavast.

 
Teenistuskoerad ja mis koolitust nad saavad

Teenistuskoerte koolituskeskus koolitab koerajuhte ja teenistuskoeri peamiselt Politsei- ja Piirivalveametile, kus on umbes 70 teenistuskoera. Enim kasutatavaks teenistuskoera tõuks on Saksa Lambakoer, kes oma mitmekülgsete omadustega katab enamiku politsei- ja piirivalve teenistuse vajadustest. Teist kohta arvukuselt jagavad Belgia lambakoer malinois ja erinevat tõugu spaljelid. Saksa ja Belgia lambakoerad teenivad valdavalt patrullkoertena ja spanjelid narkokoertena. Enamik teenistuskoeri on hangitud välismaalt – Soomest, Rootsist, Taanist, Suurbritanniast ja Venemaalt.

Teenistuskoerad jagunevad üldotstarbelisteks teenistuskoerteks (patrullkoerteks) ning narkokoerteks.

 • Politsei patrullkoerad on tüüpilised politseikoerad, kes kutsutakse sündmuskohtadele. Nad suudavad avastada ja liikuda mööda värsket jälge ka tiheasustusega piirkondades ja abistada  vajadusel ka kurjategija kinnipidamisel. Samuti otsida inimese lõhnalisi esemeid ja kadunud inimesi
 • Piirivalve patrullkoerad teenivad piiril ja peavad avastama piiri ületanud inimese jälge ning mööda seda ka liikuma, isegi kui jälg on pool päeva vana. Samuti kasutatakse neid tehniliste vahendite poolt piiririkkumiste avastamisel isikute liikumistee kindlakstegemiseks ja nende kinnipidamiseks.
 • Narkokoerte ülesanne on otsida erinevatest peidikutest (hooned, transpordivahendid, kaup, post, maastik) narkootilisi aineid.

 

Kontakt:

Politsei- ja piirivalvekolledži teenistuskoerte koolituskeskus

Tilgu tee 55c

76 905 Muraste küla,

Harku vald, Harju maakond

 

Töötajate kontaktid