Erialad

 
Miks tasub justiitskolledžisse õppima tulla?
 • Suur praktika osakaal õppes.
 • Head karjäärivõimalused vanglateenistuses.
 • Saad anda oma panuse ühiskonna senisest turvalisemaks muutmisele.
 • Lõpetanutel edasiõppimise võimalused.
 • Garanteeritud töökoht.
 • Motiveeriv töötasu.
 • Praktikutest õppejõud.
 • Tasuta vormiriietus.
 • Välismaal õppimise võimalus.
 • Aktiivne tudengielu.
 • Vanglaametniku eriala õpilastele tasuta toitlustus ja majutus.
 • Vanglaametniku eriala õpilastele sõidukulude osaline hüvitamine, kelle alaline elukoht on väljaspool Tallinna.
 • Õppides Justiitskolledžis leiad nii sõbrad kui töökaaslased kogu eluks.
 • Stipendium 260 kuni 460 eurot kuus, lisastipendiumi võimalus.

 

Justiitskolledž on vanglateenistuse oluline partner ja on kaasatud vanglateenistuse korraldatavatele üritustele. Näiteks on traditsiooniks saanud üliõpilaste osavõtt kutsemeisterlikkuse võistlustest, vanglate suvepäevadest ning korrektsiooni eriala kolmanda kursuse üliõpilaste ühisseminarist vanglateenistuse juhtidega.

Lisaks õppetööle tegelevad paljud kolledži õppurid spordiga ja on saavutanud häid tulemusi ka rahvusvahelistel võistlustel.

 

Meil õpivad parimad!

 

Koos

 

Justiitskolledž

Korrektsiooni eriala (3. õppeaastat rakenduskõrgharidus)

 • Eriala võib omandama asuda vähemalt keskharidusega isik.
 • Lõpetanu on võimeline töötama II klassi inspektorina (inspektor-kontaktisik)

Vanglaametniku eriala (1. õppeaasta EKR 4. esmaõpe)

 • Eriala võib omandama asuda vähemalt keskharidusega isik.
 • Lõpetanu on võimeline töötama II klassi valvuri ametiastmel olevatel ametikohtadel (valvur, saatja). Vanglas töötamise käigus on võimalik saavutada I klassi valvuri ametiaste (vanemvalvur, vanemsaatja).

Teabe ja uurimisametniku kutse (0,75 õppeaastat EKR 5. jätkuõpe)

Teabe- ja uurimisosakonna ning sisekontrolli ametnik tegeleb vanglas kinnipeetavate ja ametnike süütegude ennetamise ja menetlemisega. Õppima asumise eelduseks on kehtiv teenistussuhe vanglaga.

 • Kutset võivad omandama asuda vähemalt keskharidusega ja üldjuhul vanglas töötavad vanglaametnikud (alates I klassi valvurite ametiastmest).
 • Lõpetanu on võimeline töötama teabe- ja uurimisosakonna ning sisekontrolli ametnikuna.

Juhtumikorraldaja kutse (0,75 õppeaastat EKR 5. jätkuõpe)

Juhtumikorraldaja õppekava läbimisel omandab õppija spetsiifilisi teadmisi ja oskusi, mis aitab kaasa korduvkuritegevuse vähendamisele ja sihtrühmapõhisele (noored ja vaimse arengu mahajäämusega kinnipeetavad, välismaalastest kinnipeetavad, organiseeritud kuritegevusega seotud kinnipeetavad) karistuse täideviimisele. Õppima asumise eelduseks on kehtiv teenistussuhe vanglaga.

 • Kutset võivad omandama asuda vangla suunamisel vähemalt keskharidusega ja valdkonnas vähemalt 3. aastase töökogemusega EKR 4 taseme kompetentsiga vanglaametnikud (alates II klassi inspektori ametiastmest).
 • Lõpetanu on võimeline töötama spetsiifiliste kinnipeetavate gruppide juhtumikorraldajana.

Loe lähemalt Sisekaitseakadeemia vastuvõtu tingimusi.

 

noored

 

Tutvu korrektsiooni eriala õppekavaga.

 • Uurimisseminar
 • Korrektsiooni eriala lõpueksam (1024).

Tutvu vanglaametniku eriala õppekavaga.

 • Vanglaametniku eriala lõpueksam (1025).

Tutvu teabe ja uurimisametniku kutse õppekavaga.

Tutvu juhtumikorraldaja kutse õppekavaga (valmimisel).

Justiitskolledži praktikad.