Erialad

Miks tasub finantskolledžisse õppima tulla?
  • Suur praktika osakaal õppes.
  • Head karjäärivõimalused Maksu- ja Tolliametis ning erasektoris.
  • Edasiõppimise võimalused sisejulgeoleku magistriõppes või mujal ülikoolides.
  • Saab aidata kaasa maksu- ja tollialase õiguskuulekuse tõstmisele.
  • 90% vilistlasi töötab samas valdkonnas.
  • Tippspetsialistidest õppejõud.
  • Stipendiumid.
  • Välismaal õppimise võimalus.
  • Aktiivne tudengielu.

Tänu tihedale konkurentsile sisseastumisel ja õppejõudude nõudlikule suhtumisele on kolledžis olnud palju heade ja väga head õpitulemustega lõpetajaid. Kolledži tudengid löövad aktiivselt kaasa üliõpilaselus, sealhulgas üliõpilasesinduse töös. Tudengid ja õppejõud hoiavad kokku – regulaarselt toimuvad ühised ettevõtmised. Samuti on kolledžis tublid sportlased, meie auhinnakapis on paljud akadeemia rändkarikad.

 

Tolli- ja maksunduse eriala

Tolli- ja maksunduse eriala annab tänapäevased teadmised töötamiseks Maksu- ja Tolliametis ning erasektoris finantsi-, maksu- või mõnes muus valdkonnas. Teisel õppeaastal valib õppur, kas spetsialiseerub maksunduse või tolli suunale.

Õppekava toetab üliõpilase kujunemist lojaalseks, oma eriala väärtustavaks ja kliendikeskseks finants-, maksu- ja/või tolliametnikuks ning üliõpilaste teadmiste, oskuste ja väärtuste kujunemist, mis on vajalikud magistriõppe tasemel õpingute jätkamiseks.

Õppe kestus tolli- ja maksunduse erialal on 3 aastat, õppeaineid on 180 Euroopa ainepunkti (EAP) mahus. Õpe toimub päevaõppe vormis ja eesti keeles. Õppekaval on kaks õppesuunda: toll ja maksundus. Tolli- ja maksunduse eriala lõpetaja saab soovi korral jätkata õpinguid Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi magistriõppes.

Tolli ja maksunduse eriala ning õppekava kohta loe täpsemalt siit.