Koostöö

Finantskolledži peamine koostööpartner on Maksu- ja Tolliamet. Koos arendatakse õppekava ja parendatakse õppekvaliteeti. Ameti töötajad on kaasatud ka meie loengutesse, et anda praktilist väärtust teadmistesse. Lisaks toimub Maksu- ja Tolliameti ning erasektoriga koostöös ka õppepraktika. Õppepraktika, tutvumispraktika ja tööpraktika toimuvad Maksu- ja Tolliametis; erasektoripraktika toimub maksu-, tolli- ja/või raamatupidamisteenustega seotud organisatsioonides. Olulisemateks koostööpartneriteks erasektoris praktika korraldamisel on Ernst & Young, KPMG, Grant Thornton, BDO.

Finantskolledži lektorid panustavad Sisekaitseakadeemia Kosova Twinning projekti, mille raames koos Soome Politseikolledžiga arendavad Kosovo Sisejulgeoleku Kõrgkooli. Muu hulgas osalevad meie lektorid Häirekeskuse infonumbrite uuringu väljatöötamise projektis.

Rahvusvahelist koostööd tehakse mitme ülikooliga: Lundi ülikoolis on kolledži lektorid ja üliõpilased osalenud mitmel aastal konverentsil, Newton Collage'iga koostöös arendatakse artiklite retsenseerimist. Oleme ka Family Enterprises Research in Transition Econimics uurimisprojekti Eesti koordinaator.

Kõige värskemad koostöösuhted on meil Riia Tehnika ülikooliga, koostööd tehakse teadustöö ja ühiste teaduspublikatsioonide ning tudengite ja õppejõudude vahetuses. Kolledž on avatud uutele koostööpakkumistele.