Avatud ained

Sisekaitseakadeemia korraldab avatud aineid aktuaalsetel sisejulgeoleku teemadel.

Kui on soov täiendada erialaseid teadmisi või õppida üksikuid õppeaineid, soovitame valida enesetäiendamiseks sobiva tasemeõppeaine. Valida saab aineid nii kõrg- kui ka magistrihariduse õppekavadest.

Vabakuulajaks vormistamise eelduseks on esitatud avaldus ja arve alusel õppeteenustasu maksmine.

Aines osalemise tasu on 30 € 1 EAP
Õppeteenustasu tuleb maksta enne ainete algust.

Õppetöös on võimalik osaleda vabade kohtade olemasolul. Ained avanevad, kui on koos vähemalt 10 huvilist. Õppetöö toimub Sisekaitseakadeemias, Kase 61, Tallinn.
 

2017/2018. õa kevadsemestril on võimalik osaleda järgmistel Avatud akadeemia ainetel:

 

Sisejulgeoleku instituut 

Aine nimetus Lektor Toimumisaeg Registreerimise tähtaeg
Sisejulgeolekualane kvantitatiivne modelleerimine Indrek Saar 12.05 kl 09.00 - 12.15;  25.05 ja 26.05 kl 10.45 - 12.15; 19.06 kl 10.00 - 11.30 30.04.
Meeskonnatöö olemus ja meeskonna juhtimise algused Alar Nigul 28.03 ja 11.04 kl 9.30 - 14.30 19.03

Täiendav informatsioon:
Magistriprogrammi juht Külli Saluste (tel 696 5493; kylli.saluste [at] sisekaitse.ee)

Õppekorralduse spetsialist Diana Lüütsepp (tel 696 5493; diana.lyytsepp [at] sisekaitse.ee)
 

REGISTREERIMINE

 

Keelekeskus

Aine nimetus Lektor Toimumisaeg Täiendav informatsioon
Araabia keel A1 Kaia Lass Reedeti alates 29. jaanuar kl 8.30 - 12.00 Aine sobib ainult neile, kes on juba araabia keele õpingutega algust teinud, tähestikku õppinud. Kes pole üldse araabia keele tunde saanud, sel tuleks võtta esiteks sügissemestril "Araabia keel algajatele" (KEEC523)
Eesti keele ortograafia lõputöö kirjutajale Triin Kibar Teisipäev 8.30 - 10.00 ja neljapäev peale kl 12 (täpsustub)  

Täiendav informatsioon ja registreerimine: tel +372 696 5451; anu.kose [at] sisekaitse.ee   (õppeosakonna analüütik-metoodik)   

 

Finantskolledž

Aine nimetus Lektor Toimumisaeg
Ettevõtlus ja ettevõtlikkus Maret Güldenkoh, Indrek Saar 15., 22., 29. märts; 5., 12., 26. aprill  kl 8-12

Täiendav informatsioon ja registreerimine:  tel +372 696 5451; anu.kose [at] sisekaitse.ee   (õppeosakonna analüütik-metoodik)   

 

Üldained

Aine nimetus Lektor Toimumisaeg
Avalik eneseväljendus ja esinemisjulgus Maarja Mitt

30. jaanuar., 6., 13., 20., 27. veebruar.,13., 20. märts, 3., 10., 17. aprill  kl 16.45 - 18.15 

8. mai kl 16.45 - 20.00

Täiendav informatsioon ja registreerimine:  tel +372 696 5451; anu.kose [at] sisekaitse.ee   (õppeosakonna analüütik-metoodik)