Avatud ained

Kui on soov täiendada erialaseid teadmisi või õppida üksikuid õppeaineid, soovitame valida enesetäiendamiseks sobiva tasemeõppe aine. Valida saab aineid nii kõrg- kui ka magistrihariduse õppekavadest.

Vabakuulajaks vormistamise eelduseks on esitatud avaldus ja arve alusel õppeteenustasu maksmine.

Aines osalemise tasu on 44 € 1 EAP
Õppeteenustasu tuleb maksta enne ainete algust.

Õppetöös on võimalik osaleda vabade kohtade olemasolul. Ained avanevad, kui on koos vähemalt 10 huvilist. Õppetöö toimub Sisekaitseakadeemias, Kase 61, Tallinn.
 

2017/2018. õa kevadsemestril on võimalik osaleda järgmistel Avatud akadeemia ainetel:

 

Sisejulgeoleku instituut 

Aine nimetus Lektor Toimumisaeg Registreerimise tähtaeg
Hädaolukorraks valmistumine Jaan Tross 2018-19 õa sügissemester  
Hübriidsõda ja terrorism Ramon Loik, Ivo Juurvee    
Infotehnoloogia ja side julgeolekuvaldkonnas Raul Savimaa    
Innovatsiooni ja arendusprojektide juhtimine sisejulgeoleku süsteemis (est, ing)  Marek Link    
Kriisijuhtimine Peeter Moora, Martin Surl    
Kriisikommunikatsioon Evelin Uibokand, Matthias Zeiser    
Kriisipsühholoogia Erik Rüütel    
Küberjulgeolek Lauri Luht    
Mõjude hindamine siseturvalisuse valdkonnas Aare Kasemets, Indrek Saar, Viola Mäemurd    
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine Aivar Paul    
Rahvusvaheline organiseeritud kuritegevus Tanel Järvet    
Rahvusvahelised tsiviilmissioonid Tarmo Miilits    
Riskihaldus ja elutähtsa teenuse toimepidevus Jaan Tross    
Tulemuslik kommunikatsioon ja nõustamismeetodid (est, ing) Erik Rüütel    
Riiklikud infosüsteemid ja andmekaitse Raul Savimaa    
Kriminaalanalüüs Raul Savimaa    
Liiklusohutuse tagamine (est, ing) Dago Antov, Heinz Albert Stumpen    
Kriminaal- ja karistuspoliitika aktuaalseid probleeme (est, ing) Jako Salla, Peter Ruzsonyi    

Täiendav informatsioon:
Magistriprogrammi juht Külli Saluste (tel 696 5493; kylli.saluste [at] sisekaitse.ee)

Õppekorralduse spetsialist Diana Lüütsepp (tel 696 5493; diana.lyytsepp [at] sisekaitse.ee)
 

REGISTREERIMINE on hetkel suletud. Kuid avaneb peagi!

 

Keelekeskus

Aine nimetus Lektor Toimumisaeg Täiendav informatsioon
Araabia keel A1 Kaia Lass Reedeti alates 29. jaanuar kl 8.30 - 12.00 Aine sobib ainult neile, kes on juba araabia keele õpingutega algust teinud, tähestikku õppinud. Kes pole üldse araabia keele tunde saanud, sel tuleks võtta esiteks sügissemestril "Araabia keel algajatele" (KEEC523)
Eesti keele ortograafia lõputöö kirjutajale Triin Kibar Teisipäev 8.30 - 10.00 ja neljapäev peale kl 12 (täpsustub)  

Täiendav informatsioon ja registreerimine: tel +372 696 5451; anu.kose [at] sisekaitse.ee   (õppeosakonna analüütik-metoodik)   

 

Finantskolledž

Aine nimetus Lektor Toimumisaeg
Ettevõtlus ja ettevõtlikkus Maret Güldenkoh, Indrek Saar 15., 22., 29. märts; 5., 12., 26. aprill  kl 8-12

Täiendav informatsioon ja registreerimine:  tel +372 696 5451; anu.kose [at] sisekaitse.ee   (õppeosakonna analüütik-metoodik)   

 

Üldained

Aine nimetus Lektor Toimumisaeg
Avalik eneseväljendus ja esinemisjulgus Maarja Mitt

30. jaanuar., 6., 13., 20., 27. veebruar.,13., 20. märts, 3., 10., 17. aprill  kl 16.45 - 18.15 

8. mai kl 16.45 - 20.00

Täiendav informatsioon ja registreerimine:  tel +372 696 5451; anu.kose [at] sisekaitse.ee   (õppeosakonna analüütik-metoodik)