Nõustamine

 
 
Nõustamine

 

n2

 

 

Nõustame õppejõude ja õppijaid erinevates haridustehnoloogiat ja e-õpet puudutavates küsimustes. Pöörduge meie poole, kui vajate nõu näiteks järgnevatel teemadel:

  1. Moodle
  2. LimeSurvey
  3. Tahvel
  4. Urkund
  5. Kvaliteet
  6. Simulatsioonid, XVR
  7. Droon, 3D mudelid, GeoSka
  8. Õpiobjektid
  9. ..

 

 

Pikemateks konsultatsioonideks palume eelnevalt aeg kokku leppida

digitiim [at] sisekaitse.ee