Uudised

Õiguskaitse- ja justiitsreformid Eestis 1991–2019

Esikaas

Valminud on ülevaade „Õiguskaitse- ja justiitsreformid Eestis 1991–2019“.

Publikatsioon annab põgusa ajaloolise ülevaate Eesti õiguskaitseasutuste (politsei, piirivalve ning kodakondsus- ja migratsiooniamet, mis ühendati 2010 Politsei- ja Piirivalveametiks) ning justiitsasutuste (prokuratuur ja kohus) olulisematest reformidest perioodil 1991–2019.

Teos on PDF-formaadis ja kättesaadav siit: https://www.sisekaitse.ee/et/oiguskaitse-ja-justiitsreformid-eestis-1991-2019