ÕIS

 
Õppeinfosüsteem Tahvel

 

 

tahvel

 

Sisene keskkonda

Rakenduskõrgkoolide õppeinfosüsteem on kõrgkoolide õppeinformatsiooni ja õppetegevuse haldamiseks loodud infosüsteem. Igale kõrgkoolile on loodud oma andmetega eraldiseisev süsteem.

Eestis ainulaadse, Harno ning kutse- ja rakenduskõrgkoolide koostöös loodud õppeinfosüsteemi kaudu hallatakse erinevates õppeasutustes ligikaudu 17 000 aktiivse üliõpilase ja õppejõu andmeid. 

Õppeinfosüsteemil on oma arendusmeeskond, struktuurifondide finantseerimisel on arendatud lisamooduleid ja praegu on ettevalmistamisel suuremahulisem uuendustöö.

 

Loe lähemalt: http://www.hitsa.ee/teenused/tahvel