Päästetööde juhtimine meeskonnavanematele

Koolituse käigus harjutab õppija virtuaalsimulatsiooni keskkonnas SPAR mudeli alusel otsuste vastuvõtmist ajakriitilises situatsioonis kasutades selleks erinevaid otsustamise strateegiaid.

Eesmärk

Koolituse tulemusel rakendab õppija otsuste vastuvõtmisel SPAR otsustusmudeli põhimõtteid.

Sihtgrupp
Operatiivtegevustega seotud teenistujad.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija:

  • analüüsib ametkondade vahelise operatiivinfo kogumise ja jagamise põhimõtetest lähtuvalt õnnetusel väljakujunenud olukorda, ressursse ja ohtusid;
  • rakendab eri ametkondade  õnnetusele reageerimise ja koostöö regulatsioone ning juhtimise põhimõtteid ja tavasid, samuti IKT lahendusi sündmuskoha tasandil.
Sisu
  • SPAR otsuse vastuvõtmise mudeli tutvustus;
  • VV määrus nr 5 (RT I 14.01.2011) „Päästesündmusel osalevate riigi-ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning isikute koostöö kord“;
  • koolitusel mängib õppija viie harjutusstsenaariumi käigus läbi kõik SPAR mudeli tegevused: 

1. Informatsiooni kogumise tegevus: õppija kogub infot sündmuse kohta raadio teel, luure käigus, küsitleb inimesi, uurib sündmusega seotud dokumente ja juhiseid.

2. Info sündmusest arusaamiseks: õppija mõistab sündmuse liiki, suurust ja keerukust ning määratleb sündmuse lahendamiseks vajalikud ressursid.

3. Situatsiooniteadlikkuse tulemuslikkus: õppija mõistab sündmuse olustikku ja prognoosib selle võimalikku kulgu.

4. Otsustamine: õppija kasutab erinevaid otsustamise strateegiaid ning põhjendab strateegia valikuid sündmuste lahendamisel.

5. Plaan: õppija loob päästesündmuse lahendamiseks eesmärgistatud plaani, mis sisaldab endas asjakohast sündmuse lahendamise strateegiat ja taktikat.

6. Suhtlemine: õppija analüüsib enda suhtlemisviise ja liine ning nende efektiivsust.

7. Sündmuskoha haldamine: õppija juhib päästesündmuse lahendamist andes ülesandeid meeskonnale ja teistele kaastatud ressurssidele ning inimestele, luues sündmusele isikliku juhtimisvõimekuse ja sündmust arvestava juhtimisstruktuuri.

8. Ülevaade: õppija omab sündmuse jooksul ülevaadet selle arengust ja päästetegvuste efektiivsusest.

Maht
14 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.