Uudised

Peatselt saabuvad projektide toetuste ning stipendiumite tähtajad

Foto

BAFF

Erasmus+

Järgmine taotlustähtaeg: 23.02.2022

Järgmine taotlustähtaeg: 23.03.2022

Rohkem informatsiooni Erasmus+ võimaluste kohta kõrghariduses (üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne, koostööprojektid, tsentraalsed tegevused) on leitav SIIT.

Kristjan Jaagu stipendium

  • Kraadiõpe välismaal. Stipendiumit saavad taotleda kõik, kes alustavad või jätkavad magistri- või doktoriõppe tasemel õpinguid tunnustatud välisülikoolis ning on valmis pärast lõpetamist Eestis tööle asuma. Taotluse esitamise tähtaeg: 01.04.2022
  • Välisõpingute stipendium. Selle stipendiumiga toetatakse kuni ühe õppeaasta pikkuseid vahetusõpinguid või praktikat. Stipendiaatideks võivad olla Eesti kõrgkoolide magistrandid või doktorandid, kes soovivad osa õpingutest välismaal läbida. Järgmine taotlusvooru tähtaeg: 01.05.2022
  • Välislähetuste stipendium. Selle stipendiumiga toetatakse kuni 30 päeva kestvaid õppe- ja teadustööga seotud välislähetusi. Kandideerida saavad magistrandid, doktorandid, noorteadlased ja õppejõud ning lähetuse eesmärgiks võib olla erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses osalemine. Järgmine taotlusvooru tähtaeg: 01.03.2022

Rohkem informatsiooni Kristjan Jaagu stipendiumite kohta leiad SIIT. Hetkel on stipendiumite tingimused uuendamisel ning ka taotlusvoorude tähtaegades võib tulla muudatusi.

Nordplus

Nordplus programmi järgmine taotlustähtaeg: 01.02.2022 (!!)

  • Kõrgharidusprogramm. Toetatakse võrgustiku koostööd, erinevaid koostööna loodavaid kursuseid, teadus- ja arendusprojekte, ühiseid õppeprogramme, õpilaste- ja õppejõudude mobiilsust, keeleõpet ja uute võrgustike loomist.
  • Horisontaalprogramm. Nordplus horisontaalprogramm toetab koostööd haridusvaldkondade ja erinevate sektorite vahel ning on mõeldud uuenduslike, eripäraste, laiema kandepinnaga või komplekssete teemade käsitlemiseks. Programmi eesmärgid on: toetada valdkondi läbivaid projekte ja võrgustikke; toetada uuenduslikke projekte, mis ühendavad; traditsioonilisi kategooriaid ja valdkondi ning mis tegelevad uute, eripäraste, laiemate või komplekssemate teemadega; toetada projekte ja võrgustikke, mis edendavad osalevate riikide elukestvale õppele suunatud haridussüsteemide kvaliteeti ja uuenduslikkust.

Eesti Teadusagentuuri rahastusvõimalused

https://www.etag.ee/rahastamine/

 

Rohkem infot rahastusvõimaluste, projektide algatamise ning läbiviimise kohta:

Renata Lukk, projektide koordinaator

Eleny Aalde, välissuhete koordinaator

Kase 61, kabinet B103