Uudised

Põhiseadus 100!

Põhiseadus 100!

15. juunil täitub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest: Asutav Kogu võttis põhiseaduse vastu 15. juunil 1920 ja see jõustus sama aasta 21. detsembril.

Põhiseadus on ühtaegu meie riikluse tüvitekst ja ühiskonna peamisi väärtusi koondav alusdokument, millel on kindel roll inimeste igapäevaelus. Me ei mõtle sellele kuigi tihti, ent tegelikult on just põhiseaduses sätestatud põhiõigused, vabadused ja kohustused need, mis annavad raami meie elu kujundavatele tähtsatele tegemistele ja ettevõtmistele – õpingutele ja tööelule, igaühe eneseteostusele, aga ka suhetele kaaskodanike ja lähedastega.

Põhiseaduse üle aegade ja ka üle inimese elukaare ulatuv mõju väärib laialdast ja esinduslikku meelespidamist. Seetõttu tähistab justiitsministeerium 2020. aastat põhiseaduse aastana, et tutvustada ühiskonnale tavapärasest põhjalikumalt ja mitmekülgsemalt inimeste põhiõigusi. Erilist tähelepanu pööratakse inimeste õiguste ja kohustuste tasakaalu selgitamisele ning iseäranis noorte teavitamisele põhiseaduse rollist.

Sisekaitseakadeemia kingib igale esmakursuslasele paberväljaande põhiseadusest, et nii selle tähtsust rõhutada.

Tähista Sinagi põhiseaduse 100. aastapäeva! Leia kõige südamelähedasem paragrahv ja postita see sotsiaalmeediasse, kasutades teemaviiteid #minupõhiseadus ja #põhiseadus100.

Sisekaitseakadeemia valis endale kõige südamelähedasemaks paragrahvi 16.

§ 16. Igaühel on õigus elule. Seda õigust kaitseb seadus. Meelevaldselt ei tohi kelleltki elu võtta.

Pöörame sellele erilist tähelepanu, sest turvalisus algab igaühest endast. Soovime, et meie kadetid oleksid eeskujuks kõigile nii oma käitumise kui ka põhimõtetega. 

Kehtiva põhiseaduse leiad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/633949?leiaKehtiv

https://www.pohiseadus100.ee/#1