Uudised

Politsei- ja piirivalvekolledži pidulik aktus

foto

29. aprillil toimus Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži pidulik lõpuaktus.

Aprillikuu viimase reede hommikul toimus Paikuse õppekeskuses Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži politseiametniku eriala õpperühmade lõpuaktus. Akadeemia lõpetas 99 õpilast.

Lõpetajaid tervitasid ja õnnitlesid Sisekaitseakadeemia õppeprorektor Ingrid Vetka, siseminister Kristian Jaani, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ning politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kalvi Almosen.

Aktuse avas akadeemia õppeprorektor Ingrid Vetka, kes sõnas oma kõnes: ’’Õppeaasta avaaktusel ma tänasin ja tunnustasin kõiki õppetööd alustavaid õppureid tehtud erialavaliku eest. Täna vaatan ma teie otsa veelgi suurema tänutundega. Te teenite Eesti rahvast, seisate hea selle eest, et Eestis oleks turvaline elada, töötada ja pere luua“.

Siseminister Kristian Jaani on veendunud, et täna ulatatav lõputunnistus on kinnitus, et lõpetajate teadmised, oskused, võimed ja tahe vastavas Eesti politseile esitatavatele nõuetele. ’’Teades ja tundes Sisekaitseakadeemia taset ja standardeid, ei ole need nõuded teps mitte formaalsed ja niisama möödaminnes täidetavad, vaid need on vajalikud eeldused täitmaks lubadust, mille politseinik annab teenistusse astudes vande näol,’’ sõnas siseminister Jaani oma tervistuskõnes lõpetajatele.

„Töötame politseis iga päev selle nimel, et Eesti inimestel oleks siin turvaline elada, töötada ja pere luua. Sisekaitseakadeemiast olete saanud kaasa just need oskused ja väärtused, mida heal politseinikul tarvis turvalisuse tagamiseks,“ sõnas PPA peadirektor Elmar Vaher.

Sisekaitseakadeemia näol ootavad tulevast õppijat kaasaegsed õppetingimused, inimlikud õppejõud ja toetav tugipersonal, seltskondlikud ja ühtehoidvad tudengid, meeletult palju põnevaid ühistegevusi, aga ka kindlad traditsioonid. Vastuvõtt Sisekaitseakadeemiasse on avatud 29. juunini.

Siseministeeriumi haldusalas tegutsev Sisekaitseakadeemia on unikaalne terves maailmas, sest kogu riigi siseturvalisusega seotud õpe on koondatud ühte organisatsiooni. Akadeemia valmistab nii kutsehariduse, rakenduskõrghariduse kui ka magistrihariduse tasemel ette sisejulgeolekuvaldkonna spetsialiste. Sisekaitseakadeemia visioon on kujuneda aastaks 2025 Euroopa parimaks siseturvalisuse õppe- ja teaduskeskuseks.