Uudised

Politsei välijuhtide pilootkursus

Foto

8. detsembril algas Sisekaitseakadeemia simulatsioonikeskuses kahepäevane politsei välijuhtide pilootkursus. Akadeemias viidi läbi sündmuste lahendamise blokk, mis sisaldas endas nii sündmuse läbimängu, sündmusejärgset arutelu kui ka tagasisidestamist.

Kahe päeva jooksul mängiti simulatsioonikeskuses läbi kuus erinevat sündmust, mille käigus sai iga osaleja olla vähemalt kaks korda politsei välijuhi rollis. Sündmuse lahendamise tulemusena sai osaleja ülevaate olemasolevatest kompetentsidest ja ka tunnetuse nendest, mille puhul saab veel tööd teha.

Grupis oli 10 inimest, mis tagas personaalse ja isikupõhise lähenemise ning andis võimaluse saada individuaalset tagasisidet.

Sisekaitseakadeemia poolseks projektijuhiks on arendusosakonna simulatsioonikeskuse koordinaator Kristjan Sepp. Koolitust vedasid ja sisustasid Politsei- ja Piirivalveameti enda töötajad. Kõik kuus politseiinstruktorit on PPA ametnikud, kes antud teemat väga hästi valdavad. Sisekaitseakadeemiast oli koolitusele kaasatud kuus instruktorit, kes abistasid sündmusi tehniliselt nii virtuaalsimulatsioonis, kui ka vastu mängides teiste ametkondade rollides. 

Stsenaariumid loodi koostöös PPA ametnikega, et sisu vastaks reaalsetele situatsioonidele.

Politsei välijuhid osalesid sellises koolitusformaadis Sisekaitseakadeemias esimest korda. Loodetavasti saame tulevikus jätkata politsei välijuhtide regulaarkoolitustega, tagasiside on seni olnud väga postiivne.