Meelespea

 

Hea praktikant on enne praktikat

 • osalenud praktikaseminaril.
 • teinud endale selgeks praktika eesmärgi, tutvunud õpiväljundite ja muude vajalike praktika dokumentidega.
 • teinud endale selgeks, mida on vaja teha, et praktika edukalt sooritada.
 • kaalunud, mida ta tahab praktikaga saavutada?
 • läbi mõelnud, milliseid teadmisi kinnistada?
 • häälestanud enda eduka praktikasooritamise „lainele“.

Praktika ajal

 • Informeerib juhendajat oma praktika eesmärgist ja õpiväljunditest.
 • Praktika ülesandeid täites, mõtleb läbi, mida ja miks ta teeb.
 • Praktika ajal analüüsib, milliseid tööülesandeid meeldib täita.
 • Räägib juhendajaga läbi, mida tahab praktikaga saavutada, millist abi või tuge vajab juhendajalt (vaatab läbi oma praktika dokumendid, juhendid).
 • Sõlmib praktika juhendajaga omavahelised kokkulepped, mis on olulised eduka praktika sooritamiseks. Näiteks praktikale saabumise aeg, selle kestus, eesmärkide täitmine, praktika hindamiskriteeriumid, ootused üksteisele.
 • On uudishimulik, õpihimuline, sõbralik, viisakas.
 • Täidab talle antud ülesandeid pühendunult.

Peale praktikat

 • Vormistab nõuetekohaselt oma praktikaaruande.
 • Palub juhendajal täita kõik olulised dokumendid (nt hinnang praktikandile).
 • Esitab tähtaegselt kooli kõik vajalikud dokumendid ja praktikaaruande.
 • Annab tagasiside.
 • Analüüsib enda praktikat – millised ülesanded meeldisid, milles tundsin end tugevana, mis oskused või omadused vajavad arendamist.
 • Mõtleb enda jaoks, millist tööd tulevikus teha tahab.