Praktikandile

 

Praktika on võimalus midagi tegema õppida, kuid see annab sulle nii palju arenemisvõimalust kui sa ise küsida oskad. 

Oskuste arendamine on kõigest üks praktika eesmärke ja väljundeid. Praktika peamisteks eesmärkideks on:

 • Reaalse töökogemuse kaudu siduda teooriat ja praktikat, et tugevdada ja täiendada õpitavat ja saavutada õppekava väljundeid
 • Täiendada olemasolevaid ja õpetada uusi erialaseid oskusi
 • Uute programmide kasutamise oskus
 • Anda materjali uurimus- või lõputöö kirjutamiseks
 • Anda võimalus samastuda spetsialisti rolliga

Lisaks arendab praktika veel palju muid üldpädevusi, näiteks:

 • Ajaplaneerimise oskust
 • Eneseesitluse oskust
 • Suhtlemisoskust
 • Vastutuse ja kohusetundlikkuse arendamist
 • Teistega arvestamise õppimist
 • Erinevate inimestega suhtlemise oskust
 • Oskusi analüüsida enda tugevaid ja arendamist vajavaid külgi
 • Uusi teadmisi uutest valdkondadest
 • Keeleoskust

Seda loetelu võib jätkata veel. 


Tähis on endale teadvustada kõiki neid võimalusi, mida praktika võib pakkuda, kuid oluline on seejuures enda tahe ja suhtumise kvaliteet praktikakogemusse. Samuti pea alati meeles, et ka negatiivne kogemus, on väärtuslik, kui seda endale teadvustada ja sellest õppida.


Mõtiskle praktikaga seoses ka järgneva üle:

 • Milline töö sulle meeldib? 
 • Kas sulle meeldib rohkem suhelda või omaette töötada?
 • Milline tööstiil sulle meeldib? Rutiin? Vaheldusrikkus? 
 • Milline on sinu tööstiil? Hüplik või üks asi korraga?
 • Meeldivad sulle rohkem numbrid, keel, tekst, pilt?
 • Oled sa loominguline?
 • Milliseid oskusi või isikuomadusi vajad sellel tööl? 
 • Millised on veel võimalused ja valikud erialal liikumiseks?
 • Vajad sa juurde õppimist, et edasi liikuda oma erialal?