Praktikandile

Hea praktikant!

Praktika annab sulle töökeskkonnas võimaluse rakendada oma teadmisi ja proovida läbi oma oskused ning õppida juurde. See võib olla parim õppimisviis, kui sellesse suhtuda teadlikult. Eelkõige oskus küsida, tahtmine kogeda ja õppida palju, mitmekülgselt ja parimatelt. Enamasti on kõik Sisekaitseakadeemia erialade õppurid praktikal oma ametites, kuid kõigi praktikakogemus on erinev. Mida rohkem me tahame, seda rohkem me saame. Igaüks peaks praktikale minnes küsima, mida mina tahan praktikaga saavutada, kas see lihtsalt kaelast ära saada või õppida ja kogeda rohkem kui programm ette näeb. Kindlasti saavutab rohkem see, kes seab endale kõrgemad eesmärgid.

 

Praktikandi roll ja vastutus

 

Olulised etapid praktika edukaks sooritamiseks
 1. Kõige olulisemad teemad ja vastused küsimustele saab praktikale eelnevas sissejuhatavas infotunnis. Ole tähelepanelik, millist infot sulle antakse, ja esita küsimusi.
 2. Praktikal olles pea silmas on praktika eesmärke ja õpiväljundeid, kuid ole avatud rohkemale.
 3. Kogu oma praktika tegevuses lähtu praktikajuhendist, praktikakoha reeglitest ja sisekorrast, muudest olulistest dokumentidest ning täida praktikajuhendaja korraldusi.
 4. Praktika lõpuks vormista ja esita kõik nõutud dokumendid korrektselt ja õigeaegselt.         

Praktika käigus õpitud uutele oskustele lisaks arendatakse erinevaid üldpädevusi, nagu suhtlemisoskust, ajaplaneerimist, vastutus- ja kohusetundlikkust, eneseväljendamise oskust, esinemisoskust, analüüsimisoskust, oskust teha järeldusi, teistega arvestamise oskust, keelteoskust. Lisaks annab praktika kooskõlastatult juhendajaga võimaluse koguda materjali oma uurimus- või lõputöö kirjutamiseks.

Tähtis on endale teadvustada kõiki neid võimalusi, mida praktika võib pakkuda, kuid oluline on seejuures enda tahe ja suhtumine praktikakogemusse. Samuti pea alati meeles, et ka negatiivne kogemus on väärtuslik, kui seda endale teadvustada ja sellest õppida.

 

Mõtisklemiseks

 • Milline töö sulle meeldib?  
 • Kas sulle meeldib rohkem suhelda või omaette töötada?
 • Milline tööstiil sulle meeldib? Rutiin? Vaheldusrikkus?  
 • Milline on sinu tööstiil? Hüplik või üks asi korraga?
 • Meeldivad sulle rohkem numbrid, keel, tekst, pilt?
 • Oled sa loominguline?
 • Milliseid oskusi või isikuomadusi vajad sellel tööl?  
 • Milliseid võimalusi ja valikuid on veel erialal liikumiseks?
 • Kas sul on vaja juurde õppida, et oma erialal edasi liikuda?

 

Parim praktika on kogemus

 • Julge olla aktiivne, tegutse!
 • Julge võtta vastutust
 • Ole aus ja avatud, suhtle võimalikult palju
 • Küsi julgelt
 • Käi juhendajaga ühte sammu, tema on sinu juhendaja ja suunaja
 • Esmamulje on tähtis
 • Tagasiside on tähtis, oska seda vastu võtta ja julge seda anda