Raamatupidamise põhitõed

Koolitusel osalejal on teadmised raamatupidamise põhitõdedest.

Eesmärk

Koolitusel osalejal on teadmised raamatupidamise põhitõdedest.

Sihtgrupp
Ettevõtja, kes soovib omandada raamatupidamise põhitõdesid.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija:

  • Teab raamatupidamise õiguslikke aluseid.
  • Mõistab raamatupidamisarvestuse erisust .
  • Selgitab tulu-kulu jaotust .
  • Saab aru raamatupidamise sise-eeskirja olulisusest .
Sisu
  • Raamatupidamise õiguslikud alused.
  • Kassa- ja tekkepõhine raamatupidamisarvestus.
  • Kulud ja tulud ettevõtluses.
  • Raamatupidamise sise-eeskiri.
  • Aktuaalsed probleemid.

Õppemeetodid: auditoorne loeng praktiliste näidetega, praktiliste ülesannete lahendamine ja arutelu.

Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.