Uudised

Rahvusvaheline nädal Soomes läbi kadeti silmade

Eesti ja Saksamaa politseikadetid

Jaanuaris oli Politsei- ja Piirivavekolledži viiel kadetil võimalik osaleda rahvusvahelisel nädalal Soome Politseikõrgkoolis Tamperes. Nädala programmis osalesid ka saksa politseiüliõpilased. Olime Tamperes nädal aega ja meie suhtluskeeleks oli inglise keel. Meil oli võimalik tutvuda nii sakslaste, kui ka soomlaste politseitööga ning samuti õppimisvõimalustega Tamperes. Tutvustasime osalejatele ka Sisekaitseakadeemiat ning Eesti politsei- ja piirivalvetööd. Olime ainukesed, kellele õpetatakse mõlemat,  nii politsei- kui ka piirivalvetööd. Soomes ja Saksamaal õpivad piirivalvurid eraldi piirivalve õppeasutustes.Teistele osalejatele oli meie õppetöö huvitav. Lisaks sellele, et eesti ja soome keel on väga sarnased selgus ka, et politseitöö on meil põhjanaabritega üsna sarnane.

Viie päeva jooksul saime teha erinevaid harjutusi ning lahendada situatsioone nii, nagu Soome politseinikud seda teevad. Tegime stressiharjutusi, sõitsime alarmsõidu takistusrada, õppisime erinevaid hingamisharjutusi stressiolukorras, tutvusime Soome politsei ajalooga kohalikus politseimuuseumis ning võtsime sõrmejälgi kriminalistikalaboris. Samuti tutvusime Tampere linna, jaoskonna ning ka sealse häirekeskusega.

Rahvusvaheline suhtlus politseinike vahel on väga oluline, sest sageli tuleb ette, et Eesti politseil on vaja teha koostööd teiste Euroopa riikide politseinikega.

Võimalus tutvuda teiste riikide politseitööga avardab õppurite silmaringi ning on võimalus võrrelda oma riigi politseitööd teiste riikide politseitööga. Tulevikus on kindlasti ka eelnevalt tutvutud riikide ametnikega parem koostööd teha.

 

Muljeid rahvusvahelisest nädalast jagas Riana Sõrmus.