Kontaktid

Raivo Öpik
süüteomenetluse õppetool
nooremlektor
5179023
raivo.opik [at] sisekaitse.ee
, Tallinn, Kase tn 61, 12012