Uudised

Rändestatistika ülevaade 2015-2019

Rändestatistika

Üha enam inimesi asub Eestisse elama, töötama või õppima ning järjest rohkem eestlasi pöördub ka tagasi Eestisse. Siseministeeriumi ja EMN Eesti koostöös on valminud brošüür „Rändestatistika ülevaade 2015-2019“, mis annab lühida ülevaate värskeimatest sisserände trendidest.

Rändestatistika 2015-2019 ülevaatest leiab vastused järgmistele küsimustele:

  • Missugune on Eesti kodanike välja- ja tagasiränne?
  • Kui palju Eesti kodanikke pöördus tagasi kodumaale?
  • Kellele ja kui palju väljastati viisasid ja kui palju oli lühiajalise töötamise registreerimisi?
  • Kes ja mis põhjustel tulid Eestisse elama?
  • Kellele anti pikaajalise elaniku elamisluba ja alaline elamisõigus?
  • Kellele anti rahvusvahelist kaitset?
  • Kellest said Eesti kodanikud?
  • Kellest said e-residendid?
  • Kui paljud välismaalased osalesid kohanemisprogrammis?

Tutvu ülevaatega siin: https://bit.ly/3fJnbJS