Raske kliendiga suhtlemine ja konfliktsed olukorrad järelevalve käigus

Koolitusel õpetatakse lahendama keerulisemaid teenindussituatsioone ja suhtlema nn “raske kliendiga”.

Eesmärk

Koolituse tulemusel oskab õppija lahendada keerulisemaid teenindussituatsioone ja suhelda nn “raske kliendiga”.

Sihtgrupp
Järelevalve spetsialistid
Õpiväljundid
Koolituse läbinu

  • analüüsib oma käitumist ja sõnakasutust tagamaks sujuva suhtlemise menetlusosalistega;
  • seostab oma tegutsemist nn „raske kliendi“ reaktsioonidega.


Sisu
  • Millised on esmased töövõtted kliendisuhtluseks telefonis, e-kirjas ja otseses suhtlussituatsioonis, et tagada sujuv järelevalve menetlus.
  • Kuidas käituda raske kliendiga järelevalve menetluses, et vajalikud toimingud saaks tehtud, st oskuslik enesekehtestamine.

Õppemeetodid: Loeng, arutelu, kaasuste lahendamine.

Maht
4 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.