Uudised

Rektor võttis osa Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi avaaktusest

Foto: Margit Jaanson

Sisekaitseakadeemia rektor võttis avaaktusest osa seoses sisekaitseõppe valikaine avamisega Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis.

Marek Link võttis osa 1. septembril tema jaoks olulise Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õppeaasta avaaktusest. Rektor kutsuti avaaktusele seoses sisekaitseõppe valikaine avamisega gümnaasiumis.

’’Aastal 2006 loodud sisekaitseline eelkoolitus oli üks mu esimesi projekte, mida Sisekaitseakadeemias eest vedasin. Fakt, et programm on siiani elujõuline ja kasvav, näitab selle olulisust ja väärtust akadeemia jaoks ka täna. Sellest aastast liitus programmiga ka Kilingi-Nõmme Gümnaasium,’’ sõnas Marek Link.
Sisekaitseakadeemia poolt välja töötatud õppekava raames saavad gümnasistid omandada siseturvalisuse valdkonna esmaseid kutsealaseid kompetentse pääste ja esmaabi, politsei ja piirivalve ning maksunduse ja tolli üldkursuste raames. Teoreetilistele kursustele järgnevad praktilised õppelaagrid. Edukalt kursused läbinuid ootab Sisekaitseakadeemia õppima enda erialadele ning sisekaitseõppe valikaine läbinutel on sisseastumiseelised.

’’Mind seob Kilingi-Nõmmega väga palju, nimelt on see minu sünnikoht ja lapsepõlvekodu. Minu vanemad on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumiga tihedalt seotud – ema on õpetaja ja treener ning isa oli kooli pikaaegne direktor. Tunnen, et sisekaitselise eelkoolituse avamine just selles koolis on panus, mille saan tagasi anda oma sünnikohale, aidates sealsetel noortel luua parem ja turvalisem elukeskkond. Loodan väga, et mõned neist leiavad tee Sisekaitseakadeemiasse ja teised annavad panuse näiteks vabatahtlikuna või on lihtsalt abivalmid, märkavad ja hoolivad oma kodukoha käekäigu suhtes,’’ kirjeldab Link oma seotust Kilingi-Nõmmega.