Riskikommunikatsioon

Koolituse läbinul on baasteadmised riskikommunikatsiooni ettevalmistamisest, elluviimisest ja hindamisest.

Eesmärk

Koolituse läbinul on baasteadmised riskide maandamise korraldusest ning riskikommunikatsiooni ettevalmistamisest, elluviimisest ja hindamisest.

Sihtgrupp
Vabariigi valituse poolt määratud riskikommunikatsiooni korraldavate asutuste, ETKA-de ja riskikommunikatsiooni ülesannet täitvad ETO-de riskikommunikatsiooni korraldamise eest vastutavad isikud.
Õpiväljundid
Koolituse tulemusel õppija
 • teab riskikommunikatsiooni mõistet, eesmärki, põhimõtteid ning tegevusi;
 • teab riskikommunikatsiooni õiguslikku regulatsiooni;
 • valib riskikommunikatsiooni teema, sihtrühma ja võimaliku koostöövõrgustiku ning kommunikatsiooni viisi ja vahendid;
 • kavandab riskikommunikatsiooni plaani.
Sisu
 • riskikommunikatsiooni põhimõtted ja õiguslik alus (HOS käsitlus);
 • riskikommunikatsiooni seos kriisikommunikatsiooniga;
 • riskikommunikatsiooni protsess ja planeerimine;
 • sihtrühma määratlemine ja kõnetamine;
 • koostöövõrgustiku loomine;
 • riskikommunikatsiooni vahendid ja viisid;
 • riskikommunikatsiooni plaani koostamine, elluviimine ja hindamine;
 • riskikommunikatsioon ja meedia.
Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.