Uudised

Sisejulgeoleku magister korraldas veebiseminari

Bänner

Seminari ''MGRS standardi rakendamine Eesti jõustruktuurides'' korraldamise mõte tekkis mul juba kevadel peale magistritöö kaitsmist, kuna soov on oma tööga ka päriselt mingeid muutuseid esile kutsuda ning mitte jätta tehtut lihtsalt riiulile tolmu koguma. Hea meelega oleks tahtnud seminari korraldada kokkusaamise teel, aga paraku oli kõige mõistlikum siiski kasutada veebiseminari formaati, mis toimis ka väga hästi. Seminari eesmärgiks oli tutvustada osalejatele minu 2020. aasta kevadel kaitstud magistritöö „Sõjalise kohaviitevõrgustiku kasutuselevõtmise võimalikkus ühtse standardina Eesti jõustruktuurides maismaal asukoha määramiseks“ peamisi järeldusi ja ettepanekuid. Lisaks anda seminaril osalejatele võimalus jagada oma asutuse topograafiaalast informatsiooni teistega ja teha ülevaade magistritöös tehtud ettepanekute rakendatavusest.  Oluline oli tuua kokku valdkonna inimesed ja vahetada kontakte, et tulevikus veelgi koostööd parendada. Seminaril osalesid PäästeametiKaitseväe MILGEOSMIT-iMaa-ametiKAMIN-aPPAHäirekeskuse ja Sisekaitseakadeemia esindajad. Kahjuks ei saanud osaleda Riigikantselei ja Siseministeeriumi esindajad.

Ühiselt leiti, et koostegevuseks on ühise koordinaatsüsteemi järele vajadus olemas. Hetkel seisneb suurim probleem selles, et MGRS koordinaatidega töötamiseks ei ole kõik Siseministeeriumi haldusala asutused valmis. Kõik tehnilised vahendid ei toeta MGRS koordinaatide määratlemist ja lisaks puudub hetkel paljudel inimestel ka vastav väljaõpe. Tõdeti, et tehniliste muudatuste sisseviimine samas ei ole väga keeruline protsess ning selles suunas hakatakse liikuma. Väljaõppe küsimused laiemalt vajavad eraldi analüüsi ja eeskätt Sisekaitseakadeemia õppekavadesse topograafiaõppe lisamist või olemasoleva õppe muutmist, et oleks tagatud ka MGRS koordinaatide õpe. MGRS standardi töögrupi moodustamiseks antud hetkel ei nähtud otsest vajadust, pigem asutused peaksid üle vaatama enda võimalused ja võimekused ning tagama selle, et koordinaate oleks võimalik määratleda kõigis kolmes peamises koordinaatsüsteemis (L-EST 97, geograafilised ja MGRS).

Leian, et seminar täitis enda eesmärgi ning loodetavasti annab see tõuke asutuste topograafia valdkonna edasisteks arenguteks. Ühtlasi usun, et seeläbi paraneb asutuste koostegevuse ja Eesti riigikaitse üldine võimekus. Samas julgustan ka kõiki teisi Sisekaitseakadeemia lõpetajaid astuma samme selleks, et nende lõputööd praktilist kasutust leiaksid, sest uuringutega tehakse juba väga suur töö ära.  

Kogu seminari aitas korraldada ja läbi viia Sisekaitseakadeemia poolelt Anne Valk, lisaks temale soovin tänada toetuse eest Erkki KoortiSiret Linnast ja Arlee Kaugemaad.

 

Hare Unt

Sisejulgeoleku instituudi magistriõppe lõpetanu