Uudised

Sisekaitseakadeemia alustab taas Eesti kodakondsust taotlevatele inimestele tasuta eesti keele kursuste läbiviimisega. Alates tänasest on võimalik avaldust esitada.

Avatud uksed

Riik pakub 2019. aastast võimalust sõlmida keeleõppeleping vähemalt viis aastat Eestis seaduslikul alusel elanud inimestel, kes vastavad põhilistele kodakondsuse taotlemise tingimustele ja kes soovivad taotleda Eesti kodakondsust.

Projekti partner, keelefirma Keelepisik julgustab koolitusele registreerima: „Meie kui koolitajad näeme Sisekaitseakadeemia läbimõeldud ja toimivat süsteemi ning õppurite toetust. Õppimisega kaasneb osalejatele leping, mis motiveerib õppeprotsessis osalema kuid on samas paindlik. Õppuritele soovitame olla julgemad ja aktiivsemad, keele saavad selgeks lõppude lõpuks kõik.''

Keeleõppeleping võimaldab ühekordset tasuta eesti keele õpet nulltasemelt kuni tasemeni B1. Eesti keele kursustel osalemiseks lepingu sõlminud inimesel on õigus saada tasustamata õppepuhkusel oldud päevadel keelekursustel osaletud kordade eest keeleõppehüvitist inimese keskmise palga alusel 20 kalendripäeva eest.  Hüvitise ülemmääraks on Eesti aasta keskmine brutopalk. Leping loetakse täidetuks, kui inimene on esitanud Politsei- ja Piirivalveametile taotluse kodakondsuse omandamiseks. See tähendab, et keeleõppelepinguga võtab inimene kohustuse läbida tasuta keeleõpe kuni eesti keele B1 taseme saavutamiseni ja esitada Eesti kodakondsuse taotlus ühe aasta jooksul pärast eesti keele B1 taseme eksami sooritamist.

Marina L.: “Olen sündinud Eestis, aga mul oli hall pass. Tahtsin põhimõtteliselt Eesti kodakondsust ja ootasin tasuta võimalust keelt õppida, seejärel sooritada B1 eksam ja saada vastav tunnistus. Selles projektis osalemise ajendiks oli ka võimalus kursusel käia tööajal, millele järgnes rahaline hüvitis riigilt kaotatud tundide eest rahaliselt. Tänaseks on minu isiklik eesmärk saavutatud tänu Sisekaitseakadeemia keeleprojektile - taotlesin ja sain Eesti kodakondsuse.“

Enne lepingu sõlmimist hinnatakse taustakontrolli läbinud kodakondsuse soovija keeleoskust ja ta saab tasuta õppida eesti keelt üksnes neil tasemetel, mis tal on puudu B1-keeletasemest. Keeleõpet korraldab Sisekaitseakadeemia.

Lisainfo ja registreerimine: www.sisekaitse.ee/eestikeel