Uudised

Sisekaitseakadeemia alustab vastuvõtukatsetega virtuaalselt

Foto: Rasmus Kooskora

Sisekaitseakadeemia viib internetikeskkondades läbi eesti keele oskuste testimised nii riigikeelega kandideerijatele kui ka muu emakeelega sisseastujatele vahemikus 18. – 20. mai. Akadeemia soovitab eesti keele oskuste testimisele tulla ka nendel eesti emakeelega sisseastujatel, kellel riigieksam veel tegemata ja kes soovivad sisseastumiseks kindlustunnet. Sisseastuja saab esitada sisseastumisavalduse portaali SAIS kaudu.

Kehalised katsed viib Sisekaitseakadeemia sel aastal kandideerijatele lähemale. Tulenevalt koroonaviirusest tingitud vajadusega minimeerida viiruse levikut viiakse katsed läbi seitsmes erinevas regionaalses asukohas üle Eesti ajavahemikus 21. – 24. mai. Katsed toimuvad vabas õhus Jõhvis, Narvas, Pärnumaal Paikusel, Rakveres, Võrus, Tartus ja akadeemia Tallinna õppehoone territooriumil. Korraga on kehalistel katsetel 6 kandidaati.

Katsed edukalt läbinud kandidaadid lähevad edasi kutsesobivusvestlustele, mis toimuvad vahemikus 8. – 12. juuni. Iga kandidaadiga lepitakse vestluse aeg ja koht personaalselt kokku.

Käimas on Sisekaitseakadeemia sisseastumise I etapp.  Kõik, kellel I etapis katsed ei õnnestu või kes ei saa katsetel osaleda, saavad uuesti proovida juuli alguses, kui toimub katsete II etapp. Oma dokumente saab aga SAISi vahendusel esitada 29. juunini. Täpsema info akadeemias õppimise kohta leiab https://2020.sisekaitse.ee/.

Põhja prefektuuri piirkonnavanem Kelly Miido meenutab sisseastumisperioodi: ’’Minu jaoks oli kõige raskem vastuste ootamine. Mäletan väga hästi, et enne vestlusele minemist korrutasin endale: ’’Ole sina ise, kuna keegi teine ei oska seda paremini." Kontrollisin igapäevaselt, kas olen pingereas liikunud. Muus osas oli komisjon ja üleüldse kogu periood ning sellega seonduv väga positiivne ning inimesed olid väga toetavad. Kindlasti ei tohiks kehalisi katseid ja kutsesobivuse vestlust karta. Mulle endale meeldib mõelda, et kõik asjad lähevad nii, nagu minema peavad.’’

’’Praegune eriolukord on rõhutatult esile tõstnud eesliini töötajate, eelkõige politseinike ja päästekorraldajate, aga ka teiste siseturvalisuse valdkonna spetsialistide olulisuse. Need on ametid, kus töötaja saab igapäevaselt läbi põneva ja vastutusrikka töö anda panuse meie kõigi turvalisuse loomiseks ja kogu ühiskonna paremaks toimimiseks,’’ rõhutab Sisekaitseakadeemia õppeosakonna juhataja Tiina Karu.

 

Sisseastumisavaldus esita siin: https://www.sais.ee/

Vastuvõtukatsetele saab registreerida siin: https://www.sisekaitse.ee/et/eriolukord2020

 

Täiendav informatsioon

Tiina Karu, õppeosakonna juhataja

 

Sisekaitseakadeemia

Kase 61, 12012 Tallinn

Tel. +372  5124 143

tiina.karu [at] sisekaitse.ee