Uudised

Sisekaitseakadeemia avab lisavastuvõtu korrektsiooni ja päästekorraldaja erialadel

Sisekaitseakadeemia

Eesti sisejulgeoleku valdkonna spetsialiste koolitav kõrgkool Sisekaitseakadeemia avab 27. juulist kuni 4. augustini lisavastuvõtu korrektsiooni ja päästekorraldaja erialadele. Lisavastuvõtt korraldatakse, kuna põhivastuvõtu korras nendel erialadel kõik õppekohad sajaprotsendiliselt ei täitunud. Sel aastal plaanib Sisekaitseakadeemia avaliku konkursi käigus täita kokku 290 õppekohta, sh lisavastuvõtu käigus 20 õppekohta.

Avaldusi saab esitada läbi SAIS-i 27. juulist – 4. augustini. Täiendava vastuvõtuga avaldused esitanud kandidaatidega viiakse vajalikud testid ja katsed ning kutsesobivusvestlused läbi augustikuu kahe esimese nädala jooksul.

Vastuvõttu puudutav info on leitav Sisekaitseakadeemia kodulehelt: https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_lvv

Korrektsiooni eriala õppides omandab üliõpilane rakenduskõrghariduse. Õppekava annab tänapäevased teadmised töötamiseks Eesti vanglasüsteemis keskastme ja kõrgema vanglaametnikuna. Õiguse, halduse, juhtimise, sotsiaalteaduslike ainete ja psühholoogia rakenduslik käsitlemine õpetab lahendama keerukaid erialaseid küsimusi ning praktika suur osakaal õppes annab töötegemise oskuse. Korrektsiooni erialale on võimalik kandideerida nii neil, kes juba töötavad vanglateenistuses kui ka kõigil teistel huvilistel. Erialal on stipendium kuni 760 eurot kuus.

Päästekorraldaja eriala õppides omandab õpilane 4. taseme kutseõppe. Õpingute käigus õpitakse vastu võtma ja menetlema 112 numbrile saabuvaid hädaabikõnesid. Kuna päästekorraldaja tegeleb igapäevaselt erineva emakeelega kõnelejate hädaabiteadetega, on õppekavas oluline roll keeleõppel (eriti vene keelel), suhtlemiseoskuste arendamisel ja kultuuride tundmisel. Eriala edukalt lõpetanud saavad tööd Häirekeskuse piirkondlikes keskustes Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus. Päästekorraldaja erialal on stipendium 260 eurot kuus.

 

Täiendav informatsioon

Sisekaitseakadeemia õppeosakond

 

Sisekaitseakadeemia

Kase 61, 12012 Tallinn

Tel. +372  512 4143

vastuvott [at] sisekaitse.ee