Uudised

Sisekaitseakadeemia avas täiendava vastuvõtu korrektsiooni ja päästekorraldaja erialadele

Foto

Eesti sisejulgeoleku valdkonna spetsialiste koolitav kõrgkool Sisekaitseakadeemia avab 30. juulist kuni 9. augustini tänavuse täiendava vastuvõtu korrektsiooni ja päästekorraldaja erialadele.

Päästekorraldaja erialal õppides saab akadeemiast kutsehariduse, korrektsiooni erialal õppides aga rakenduskõrghariduse.

Täiendav vastuvõtt avatakse, sest nimetatud erialadel põhivastuvõtu korras õppekohad ei täitunud. Ometi on vajadus valdkonna spetsialistide järele suur. Avaldusi saab esitada läbi SAIS-i 30. juulist – 9. augustini. Täiendava vastuvõtuga avaldused esitanud kandidaatidega viiakse vajalikud testid ja katsed ning kutsesobivusvestlused läbi augustikuu keskel. Vastuvõttu puudutav info on leitav Sisekaitseakadeemia kodulehel SIIN.

Korrektsiooni eriala annab tänapäevased teadmised töötamiseks Eesti vanglasüsteemis keskastme ja kõrgema vanglaametnikuna. Õiguse, halduse, juhtimise, sotsiaalteaduslike ainete ja psühholoogia rakenduslik käsitlemine õpetab lahendama keerukaid erialaseid küsimusi ning praktika suur osakaal õppes annab töötegemise oskuse. Korrektsiooni erialale on võimalik kandideerida nii neil, kes juba töötavad vanglateenistuses kui ka kõigil teistel huvilistel. Erialal on stipendium kuni 760 eurot kuus.

Päästekorraldaja erialal õpitakse vastu võtma ja menetlema 112 numbrile saabuvaid hädaabikõnesid. Kuna päästekorraldaja tegeleb igapäevaselt erineva emakeelega kõnelejate hädaabiteadetega, on õppekavas oluline roll keeleõppel (eriti vene keelel), suhtlemiseoskuste arendamisel ja kultuuride tundmisel. Eriala edukalt lõpetanud saavad tööd Häirekeskuse piirkondlikes keskustes Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus. Päästekorraldaja erialal on stipendium 260 eurot kuus.