Uudised

Sisekaitseakadeemia droonid aitavad Politseil 2+2 reeglist kinnipidamist jälgida

Droon

Selle nädala jooksul võib kuulda ja kohata Ida-Virumaa erinevates piirkondades nii politsei kui ka Sisekaitseakadeemia droone. Sisekaitseakadeemia droonikeskus edastas kriisi alguses oma võimekuse ja valmisoleku Politsei- ja Piirivalveameti planeerimisgrupile toetada politseinikke vajadusel droonidega inimeste liikumispiirangute täitmise jälgimisel.

Õhusõidukitelt hakatakse inimesi teavitama eriolukorra meetmetest ja tuletatakse meelde, et kõigi panus nende reeglite järgimisel on äärmiselt oluline, sest ainult nii saame viiruse levikut tõkestada ja hoida enese ja teiste tervist. Lisaks kontrollitakse eriolukorra nõuete täitmist ja rikkumiste korral suunatakse piirkonda patrull. Drooniseirete eesmärk ei ole rikkuda kellegi privaatsust, vaid viiruse kiire leviku vähendamine.

Sisekaitseakadeemia droonikeskuse juht Andres Mumma sõnul on Sisekaitseakadeemia droonikeskusel operatiivselt olemas tehniline võimekus anda kaugseiredroonid kasutusse vastavalt Politseiameti vajadustele. Seeläbi võib saada Politsei- ja Piirivalveameti planeerimisgrupp reaalajalise videovoo droonide vaatlusaladest ja võimalikest liikumispiirangu rikkumistest ennetamaks COVID-19 nakkuse levikut.

Siseministeeriumi haldusalas tegutsev Sisekaitseakadeemia on unikaalne terves maailmas, sest kogu riigi siseturvalisusega seotud õpe on koondatud ühte organisatsiooni. Akadeemia valmistab nii kutsehariduse, rakenduskõrghariduse kui ka magistrihariduse tasemel ette sisejulgeolekuvaldkonna spetsialiste. Lisaks korraldatakse Sisekaitseakadeemias täiendusõpet ning osa saab võtta erialasest teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevusest. Erialase ettevalmistuse saab pääste-, finants-, justiits- ning politsei- ja piirivalvekolledžist, magistriharidust pakub sisejulgeoleku instituut. Sisekaitseakadeemia visioon on kujuneda aastaks 2025 Euroopa parimaks siseturvalisuse õppe- ja teaduskeskuseks.

 

 

Täiendav informatsioon,

Sisekaitseakadeemia turundus- ja kommunikatsiooniosakond

 

Sisekaitseakadeemia

Kase 61, 12012 Tallinn

Tel. +372  5119341

kommunikatsioon [at] sisekaitse.eestyle="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank"