Uudised

Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikool kuulutavad välja Narva ühise õppe- ja majutushoone kunstikonkursi

SKA_Narva

Kunstikonkursi eesmärgiks on leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse ja Tartu Ülikooli Narva kolledži ühise õppe- ja majutushoone esisele avalikule platsile. Hoone paikneb Narvas Kerese tn 14 kinnistul. Otsitav kunstiteos peab olema mahuline, kõikidest külgedest vaadeldav skulptuur või installatsioon. Kunstiteose lahendus peab lähtuma hoone otstarbest ja arhitektuursest lahendusest ning seda ümbritseva territooriumi maastikuarhitektuursest lahendusest. Kunstiteos jääb hooneesisel platsil nähtavale kohale linnaruumis, seetõttu peab see arvestama ümbritseva linnaehitusliku keskkonnaga. Teost luues võiks lähtuda märksõnadest – sõbralik, kodune, esinduslik, Narva ja Eesti.

Kunstiteos hakkab paiknema hooneesisel platsil, kõnnitee ääres ning auto- ja rattaparkla läheduses. Kunstiteose asukoht võimaldab loodavat taiest vaadelda ennekõike hoonest, kinnistult ja Kerese tänavalt, hiljem ka Kreenholmi tänavalt. Loodav kunstiteos peab sobituma etteantud betoonist alusele, mille teostab Tellija koostöös hoone ehitajaga, kattes ühtlasi ka selle ehitamisega seotud kulud. Samuti on aluse juurde toodud elektritoite ja sidevõrgu kaabeldus. Kavandatav kunstiteos peab olema ajas vastupidavast mittepõlevast materjalist või materjalidest, lähtuda tuleb vastupidavusest ja sobivusest ümbritseva keskkonnaga. Kunstiteose gabariitmõõtmed ei ole määratletud, kuid taies peab olema eemalt nähtav ja mõõtmetelt sobituma ehitatava hoonega. Kui kunstiteos ei sisalda ise valgusallikaid, peab see olema pimedal ajal valgustatud. Valgustus peab olema loova lahenduse osa, kus valgus on kui materjal ja meedium.

Konkursi võistlustööde esitamise tähtaeg on 20. juunil kelll 10.00.

Konkursi tingimuste ja võistlusülesandega saab lähemalt tutvuda lisatud lingil: 

https://sisekaitse-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/peeter_tambu_sisekaitse_ee/EtEHHutXj79DnPPsN3ntOC0BnlelodIVGzuLH8zsdD9vLA

 

Täiendav informatsioon

 

Peeter Tambu, nõunik

Sisekaitseakadeemia

Kase 61, 12012 Tallinn

peeter.tambu [at] sisekaitse.ee