Uudised

Sisekaitseakadeemia liitus peresõbraliku tööandja programmiga

Noortelaager

Selleks, et arendada meie töökeskkonda pere- ja töötajasõbralikumaks, liitusime sotsiaalministeeriumi peresõbraliku tööandja programmiga. Programm kestab 1,5-2,5 aastat, misjärel väljastatakse organisatsioonile lõppmärgis, kas pronks-, hõbe- või kuldtasemel.

“Otsustasime kandideerida programmi, sest hoolime oma töötajatest. Meie lõpetajad on tihti eesliinil, et tagada Eestis julgeolek ja turvalisus ning just sellistel elukutsetel on tagaliini ehk pere toetus ääretult oluline. Programmis osalemine annab meile oskused ja teadmised, mis aitavad hoida peresid ja tööperesid sõbralikult koos, võimaldades parimat mõlemale poolele...,” sõnas rektor Marek Link

Peresõbraliku tööandja programm keskendub tööelu erinevatele aspektidele alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni, hõlmates muuhulgas töötajate tunnustamist ja professionaalse arengu toetamist ning organisatsiooni hea töökeskkonna, suhtlemiskliima, organisatsioonikultuuri ja info liikumise tagamist.

Oleme seadnud eesmärgiks pälvida sel sügisel programmi algmärgise, lõppmärgis omistatakse organisatsioonile peale põhjalikku konsulteerimis- ja hindamisprotsessi 1,5-2,5 aasta pärast. Konsultatsiooniettevõtte Civitta koordinaatori Marge Laansoo sõnul eeldab programmi edukas läbimine pühendumust mitmetelt osapooltelt. “Pere- ja töötajasõbraliku töökeskkonna arendamine on kestev protsess, mille õnnestumiseks peavad lisaks juhtkonnale olema kaasatud ka töötajad. Omalt poolt pakume igakülgset tuge läbi personaalse nõustamise ja koolituste, et ka pärast programmi lõppu oleksid vajalikud teadmised ja tööriistad töökeskkonna arendamiseks olemas,” rääkis Laansoo.

Peresõbraliku tööandja märgise programmi on ellu kutsunud sotsiaalministeerium koostöös Civitta Eesti ASiga. Programmis on osalenud nüüdseks 102 organisatsiooni ja seeläbi on mõjutatud 25 000 töötaja töökeskkonda. Sel aastal liitus programmiga 31 tööandjat, kelle juures töötab ligi 7200 töötajat.

Rohkem infot programmist leiad Tööelu portaali veebist: https://www.tooelu.ee/et/tooandjale/tootamist-toetavad-tegevused/peresobralik-tooandja/peresobraliku-tooandja-margis