Uudised

Sisekaitseakadeemia lõpetasid 16 vanglaametnikku

Foto: Kristi Kullerkupp

Täna, 10. veebruaril anti lõputunnistus Sisekaitseakadeemia justiitskolledži kutseõppe 16 vanglaametnikule, kelle tööks on hoida vanglates korda ja aidata vangil valmistuda uueks ning ausaks eluks väljaspool vanglat.

Eesti riigi ametlik poliitika on vangistust kandvate isikute arvukuse jätkuv vähendamine ja seekaudu vanglates tehtava taasühiskonnastamise töö tõhustamine. Ka akadeemia õppetöös pannakse üha enam rõhku just sellele väljaõppe osale, milles õppurid omandavad oskuse toetada vanglateele sattunud inimeste õigete eluhoiakute väljaarendamist ja suunamist.

Justiitskolledži esindaja Ivo Kitsingu sõnul peab tänapäeva vanglaametnik tundma nii õigusküsimusi kui ka religiooni, kultuuri, psühholoogiat, sotsiaaltööd ja palju muud. „Vanglasüsteemi eesmärk on vähendada korduvkuritegevust ja suurendada nii ühiskonna turvalisust. Kõik tänased lõpetajad on lõpueksamil oma teadmisi ja oskusi demonstreerinud ning seeläbi lõputunnistuse auga välja teeninud,“ hindab tunnistuse saajate ettevalmistust Kitsing.  

Lõpetajaid tervitasid Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link, Justiitsministeeriumi vanglate osakonna karistuse täideviimise talituse juhataja Priit Post ja mitmed teised vanglateenistuse juhtivametnikud.

28. veebruaril algab Sisekaitseakadeemias juba uute õpilaste vastuvõtt ja õppima ootame nii ametkondliku suunamisega kui avaliku konkursi läbinud uusi alustajaid, kel on võimed ja tahtmine teha tänapäevast vanglatööd.

Sisekaitseakadeemia justiitskolledž pakub nii rakenduskõrgharidust kui ka kutseõpet keskhariduse baasil kõigile, kes soovivad muuta ühiskonda turvalisemaks ja vähendada kuritegevust. Kolledži lõpetanu asub tööle justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluvas vanglateenistuses. Kutseõppe ehk vanglaametniku eriala õppinutel tekib põhjalik arusaam vanglateenistusest, neile õpetatakse praktilisi oskusi ja teadmisi tööks järelvalveametnikuna.