Uudised

Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskus alustas tööd

Narva õppekeskus

Sisekaitseakadeemia Narva õppe- ja majutushoone on valmis ning avati pidulikult 2. oktoobril. Uus hoone juba aktiivses kasutuses, maksimaalne hoone kasutuselevõtt toimub järk-järgult. Esmalt on käiku minemas majutus- ja õpperuumid Sisekaitseakadeemia õppetöö graafiku ja Politsei- ja Piirivalveameti vajaduste alusel. Muuhulgas alustavad esimeste seas Narva kooliõpilaste sisekaitseõppe kursused, mis seni on toimunud erinevates koolimajades. Külastajatele avatakse ujula pärast hoone üleandmist ning ujula operaatoriga lepingu sõlmimist. Hoone antakse üle Riigi Kinnisvara AS-ile, kes sõlmib lepingu ka ujula operaatoriga. Hoone üleandmine Riigi Kinnisavara AS-ile ei ole veel toimunud. Ujula avamine on plaanis uuel aastal.

2020/21. õppeaastal plaanib Sisekaitseakadeemia viia Narvas läbi 28 erineva tasemeõppe õpperühma koolitused. Kõige suuremas mahus toimuvad Narvas ja laiemalt ka mujal Ida-Virumaal erinevad praktikad. Politsei- ja piirivalvekolledži kadettidele korraldatakse seal näiteks nii tutvumispraktikaid, avaliku korra kaitsmise praktikaid kui ka piirikontrolli praktikaid. Praktikatele Ida-Virumaale suunavad oma õppureid ka teised kolledžid. Praktikate nii suures mahus läbiviimine Ida-Virumaal on õppuritele äärmiselt vajalik, kuna siis saavad nad praktiseerida ka töötamist valdavalt venekeelse elanikkonnaga piirkonnas. Vene keele valdamine on aga eriti politsei- ja piirivalve-, tolli ning vanglaametnikele tööalaselt vajalik.

Terviklikest õppekavadest on plaanis alanud õppeaastal Narva õppekeskuses läbi viia süüteomenetleja kutseõppe 5. taseme õppekava. See õppekava on mõeldud jätkuõppekavana juba töötavatele politseinikele, et süvendada uurimis- ja menetlusalaseid teadmisi ja oskusi. Kuna õppegrupp on plaanis komplekteerida eelkõige Ida-Virumaal töötavatest politseinikest, siis on selle õppegrupi õppetöö korraldamine Narvas igati õigustatud.

Teise tasemeõppe õpperühmana kavandataks Narvas edaspidi koolitada tolliametnikke. Õppekava on hetkel väljatöötamisel ja kui sellele õpperühmale tuleb ministeeriumide poolt ka koolitustellimus, siis see ka töökohapõhises õppevormis käima lükatakse. Kuna Narvas on Schengeni ja Euroopa Liidu välispiir, siis on tolliametnike väljaõpe otse piiril selleks väga hea võimalus.

Sisekaitseakadeemia korraldab kolmeteistkümnes Eesti gümnaasiumis valikainena sisekaitseõpet. Hetkel toimub sisekaitseõpe ka neljas Narva gümnaasiumis ning alates oktoobrist hakkab see samuti toimuma uues õppekeskuses.

Loomulikult hakkab Narva õppekeskuses toimuma edaspidi ka palju täienduskoolituskursusi eelkõige Virumaa piirkonna siseturvalisuse valdkonna töötajatele. Plaanitud on õppekeskuses läbi viia muu hulgas ka näiteks avalikke loenguid Narva elanikele siseturvalisuse teemadel. Kuna hetkel on oluline minimaliseerida kontakti elanike vahel, käivituvad sellised plaanid järgemööda jälgides viiruse leviku arengut. Sisekaitseakadeemia Narva õppehoonesse on neli õppeklassi ning üks multimeediaklass.

Ekslikult on levinud arusaam, et Narvas planeeriti õppekeskuse asemel avada kolledž. Kolledž on akadeemiline üksus, kus läbitakse terve õppekava ning saadakse diplom. Sisekaitseakadeemial ei ole kolledžid mitte asukoha, vaid erialade põhised. Nii on akadeemial täna lisaks Narvale veel neli õppekeskust, kus tegutsevad kõik erinevad kolledžid, ning mitte üheski õppekeskuses ei anta tervet õppekava, vaid need läbitakse alati mitmes õppekeskuses.

Narva õppekeskuses on loodud uued töökohad: koordinaator, haldusjuht, spordiinstruktor-relvur ja administraator. Õppekeskusesse kolivad ka kaks Politsei- ja piirivalvekolledži töökohta – tasemeõppe juhtivspetsialist ja piirihalduse õppetooli juhataja ning kaks Politsei- ja Piirivalveameti töökohta. Lisaks annab uus hoone tööd ka kohalikule koristusfirmale, valveteenuse operaatorile, pesumajale ning erinevatele tehnikutele.

Sisekaitseakadeemia on igati avatud erinevatele ideedele ning ootab hea meelega koostööpartnereid, et hoonet ning teadmisi maksimaalselt rakendada.